De NFU streeft ernaar om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. De umc’s werken daarvoor samen met elkaar, en beschouwen de patiënt daarbij als partner.

Naast het coördineren van eigen programma’s en projecten van de gezamenlijke umc’s, behartigt de NFU ook de belangen van de umc’s in landelijke kwaliteitsprogramma’s en initiatieven. Denk aan het programma Uitkomstgerichte zorg, de Transparantiekalender, de IGJ-basisset en de Governance kwaliteitsregistraties.

Gerelateerde actualiteiten