Toen de COVID-19-pandemie losbarstte, kwamen de umc’s snel in actie. Ze bundelden hun wetenschappelijke kennis en gaven een impuls aan het onderzoek naar de oorzaken, behandeling en langetermijneffecten van het virus.

De umc’s staan bekend om hun medisch-wetenschappelijk onderzoek van wereldformaat. Toen de eerste alarmerende berichten over COVID-19 binnenkwamen, hebben de umc’s direct gereageerd: ze hebben in rap tempo onderzoeken naar de oorzaken, behandeling en langetermijneffecten van het coronavirus opgezet, georganiseerd en opgeschaald. Daarbij gaat het niet alleen om een mogelijk vaccin, maar ook bijvoorbeeld om het zoeken naar de optimale behandeling, epidemiologisch en psychosociaal onderzoek. Samen leveren deze onderzoeken een schat aan data en nieuwe inzichten op in de strijd tegen COVID-19, die in Nederland én wereldwijd kunnen worden gebruikt. Onze experts adviseren daarom verschillende organisaties, waaronder het ministerie van VWS, over onder andere de meest kanshebbende therapieën.

In deze video vertellen we je meer over het gezamenlijke COVID-onderzoek bij de umc’s.

Stevige basis

Gelukkig is de afgelopen decennia al veel kennis opgedaan door fundamenteel onderzoek naar virussen. Mede door de kennis, ervaring en infrastructuur die daardoor is ontstaan, kunnen umc’s nu sneller schakelen en bijdragen aan de snelle ontwikkeling van een vaccin of andere COVID-behandelingen. Ook is er door de umc’s de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nationale onderzoeksinfrastructuur. Die geeft optimale toegang tot beschikbare kennis, faciliteiten, data en samples opgeslagen in biobanken. Dat geeft ons nu een stevige basis voor het COVID-onderzoek.

Dit alles toont aan hoe belangrijk het is om continu te investeren in kennisontwikkeling, ook wanneer er geen acute zorgkwestie speelt, zoals een pandemie.

Bekijk hier een infographic met de soorten COVID-onderzoek bij de umc’s:

Snel bij de patiënt

De umc’s willen met de onderzoeksresultaten zo snel mogelijk (potentiële) COVID-19-patiënten helpen. Daarom delen zij de gegevens zo snel als mogelijk onderling en met andere partijen. Volledige openheid is het devies. En er is daarbij continu aandacht voor de een doorvertaling van onderzoeksresultaten en nieuwe kennis naar de praktijk. Zij werken daarvoor niet alleen nauw samen met elkaar maar ook met externe partijen, zoals andere zorginstellingen in de regio, of internationaal.

De NFU heeft een speciale commissie ingesteld die het COVID-onderzoek van de umc’s beoordeelt en prioriteert: de Commissie CoCoN.

Internationale samenwerking

De Europese Unie onderkent de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse umc’s. Umc’s krijgen veel Europese subsidies, ook in het bijzonder voor COVID onderzoek. Dat geeft aan dat Nederland ook internationaal een bijzondere positie inneemt, mede door de samenwerking met onderzoeksinstituten in Europa en daarbuiten. En dat wordt nu, in de strijd tegen COVID, des te duidelijker en belangrijker.

De huidige coronacrisis heeft het belang van samenwerking extra zichtbaar gemaakt. De samenwerking op het gebied van COVID-onderzoek heeft unieke data en kennis opgeleverd.

Margriet Schneider, voorzitter van de NFU

Voorbeelden van COVID-onderzoeken waar de umc's nu mee bezig zijn, vind je op de website Voor het leven van morgen.