De umc’s zetten hun organiserend vermogen en kennis in voor het coördineren van de acute zorg binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Het belang van een sterk, pro-actief ROAZ is goed zichtbaar geworden tijdens de COVID-19-crisis. Door de umc’s is veel kennis ontwikkeld over de behandeling van het virus en zijn inzichten gedeeld over het efficiënter en doelmatiger inrichten van de zorg.

Coordinatie acute zorgketen LUMC

In Hart C werken huisartsen, ambulance, LUMC, Alrijne Ziekenhuis en Groene Hart Ziekenhuis samen. De dienstdoende cardioloog kijkt op afstand mee met de onderzoeken door de ambulanceverpleegkundigen. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak naar de eerste hulp: 20% kan thuis blijven. Tijdens de COVID-19-crisis liep dit op tot 40%. Klik hier voor meer informatie.

Coordinatie acute zorgketen MUMC

De IC van Maastricht UMC + is het coördinerend centrum van ICUZON: het netwerk voor intensieve zorg van negen Limburgse en Brabantse ziekenhuizen. Tijdens de COVID-crisis kon, in samenwerking met ROAZ, tweehonderd procent worden opgeschaald. Het netwerk verstevigde tijdens de crisis en is nog beter georganiseerd voor toekomstige IC-behoefte. Klik hier voor meer informatie.

Coordinatie acute zorgketen AUMC

Amsterdam UMC en het Emma Kinderziekenhuis hebben de samenwerking opgezocht met alle ziekenhuizen in de ROAZ-regio om het beddentekort tijdens de forse uitbraak van het RS-virus op te pakken. Eén van de resultaten is de website Kind Zoekt Bed, die zorgverleners inzicht biedt in de beschikbare capaciteit aan kinderbedden in de regio. Zo kunnen alle beschikbare bedden worden benut. Ga naar de website.

Coordinatie acute zorgketen Erasmus

Intensivisten in regio Rijnmond participeren in het samenwerkingsverband ‘IC Rijnmond’ met als doel: dezelfde excellente zorg bieden op alle betrokken Intensive Care afdelingen. Door een goede spreiding, verdeling en samenwerking wordt de IC-capaciteit optimaal benut. Onderzoeken lopen naar de beste nazorg, VR-technologie wordt ingezet. Regio Rijnmond heeft als eerste in Nederland een regionaal kwaliteitsstandaard IC. Klik hier voor meer informatie.

Coordinatie acute zorgketen Radboudumc

Het Radboudumc heeft een brandwondencentrum speciaal voor kinderen. Met alle medisch specialismen op één plek in een academisch kinderbrandwondencentrum kan optimale zorg worden geboden aan patiënt en familieleden. Dit heeft direct effect op de behandeling en het herstel van de patiënt. Klik hier voor meer informatie.

Coordinatie acute zorgketen UMCU

Alle zwangere vrouwen krijgen in het geboortecentrum van het UMC Utrecht vragenlijsten voorgelegd: de Pregnancy and Childbirth outcome set. Uitkomsten van zorg (PREM) én de ervaringen (PROM) van aanstaande ouders zijn leidend in de zorg. De USER-studie, gecoördineerd door UMCU, onderzoekt het gebruik van deze set in andere regio’s. Klik hier voor meer informatie.

Coordinatie acute zorgketen UMCG

UMCG organiseert als traumacentrum het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Bureau Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNN) is coördinator van het ROAZ. Met ketenpartners worden afspraken gemaakt over het borgen van continuïteit in de acute zorg. Denk aan het creëren van inzicht in benodigde en beschikbare capaciteit in de regio en het maken van afspraken over capaciteit. Klik hier voor meer informatie.