Hoe houden we de samenleving gezond, en innoveren we met wetenschappelijk onderzoek de gezondheidszorg? Daarbij helpen de Kennisagenda’s, de umc-uitwerking van een deel van de publieksvragen aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

De NFU heeft samen met de ZonMw en andere partnerorganisaties het initatief genomen om naar aanleiding van de publieksvragen aan de NWA kennisagenda’s te ontwikkelen. Deze kennisagenda’s zijn ontwikkeld op basis van aan een deel van de publieksvragen aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) op het gebied van gezondheid. Ze beschrijven hoe het kennisveld met innovatief wetenschappelijk onderzoek oplossingen en wetenschappelijke doorbraken kan vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd:

  1. Preventie: het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid (kijk ook deze geïllustreerde 'praatplaat' voor een beknopte uitleg);
  2. Personalised medicine: op het individu gerichte geneeskunde;
  3. Regeneratieve geneeskunde: nieuwe behandelingen die slim gebruik maken van het zelfherstellend vermogen van ons lichaam met behulp van bijvoorbeeld stamcellen of biomaterialen.

De drie thema’s versterken elkaar en zijn onderling met elkaar verbonden: kennis over verschillen tussen mensen bieden perspectief voor preventie, en technieken uit de regeneratieve geneeskunde bieden kansen voor behandeling op maat.

Vertaling naar onderzoek

In de Kennisagenda’s worden de oorspronkelijke publieksvragen over gezondheid verder vertaald naar concreet onderzoek. Hiervoor hebben brede coalities van umc’s, universiteiten, hogescholen, gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties, TO2-instellingen en het bedrijfsleven samengewerkt.

NWO Calls 2021/2022

NWO vindt het belangrijk om de NWAroutes financieel te ondersteunen bij de organisatie van hun netwerken. Routes spelen een rol in de organisatie van het veld. In de routes komen belangrijke zaken samen: afstemming tussen aanvragers, betrokkenheid van de kennisketen, samenbrengen consortiapartners, bewerkstelligen valorisatie en bewaken van de kerndoelen van een individuele route en van de NWA als geheel.

Binnen deze call for proposals 2021/2022 kan het management van een NWAroute subsidie aanvragen voor kleine projecten. De deadline voor het aanvragen: 10 mei 2022 om 12:00 uur.