Hoe houden we de samenleving gezond, en innoveren we met wetenschappelijk onderzoek de gezondheidszorg? Daarbij helpen de Kennisagenda’s, de umc-uitwerking van een deel van de publieksvragen aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

De NFU heeft samen met de ZonMw en andere partnerorganisaties het initatief genomen om naar aanleiding van de publieksvragen aan de NWA kennisagenda’s te ontwikkelen. Deze kennisagenda’s zijn ontwikkeld op basis van aan een deel van de publieksvragen aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) op het gebied van gezondheid. Ze beschrijven hoe het kennisveld met innovatief wetenschappelijk onderzoek oplossingen en wetenschappelijke doorbraken kan vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd:

  1. Preventie: het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid (kijk ook deze geïllustreerde 'praatplaat' voor een beknopte uitleg);
  2. Personalised medicine: op het individu gerichte geneeskunde;
  3. Regeneratieve geneeskunde: nieuwe behandelingen die slim gebruik maken van het zelfherstellend vermogen van ons lichaam met behulp van bijvoorbeeld stamcellen of biomaterialen.

De drie thema’s versterken elkaar en zijn onderling met elkaar verbonden: kennis over verschillen tussen mensen bieden perspectief voor preventie, en technieken uit de regeneratieve geneeskunde bieden kansen voor behandeling op maat.

Vertaling naar onderzoek

In de Kennisagenda’s worden de oorspronkelijke publieksvragen over gezondheid verder vertaald naar concreet onderzoek. Hiervoor hebben brede coalities van umc’s, universiteiten, hogescholen, gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties, TO2-instellingen en het bedrijfsleven samengewerkt.