Om basisartsen en medisch specialisten op te leiden, werken de umc’s nauw samen met algemene ziekenhuizen, onderwijs- en zorginstellingen in de regio. Die samenwerking vindt plaats binnen Opleidings- en Onderwijs Regio’s (OOR’s).

De NFU coördineert en formuleert de procedures en instrumenten om meer bestuurlijke uniformiteit te creëren binnen en tussen de OOR’s.

De hoofdredenen voor dergelijke samenwerkingsverbanden:

  1. De samenwerking biedt een netwerk van opleidings- en coschapplaatsen met een gevarieerde patiëntenmix.
  2. De samenhang tussen basisopleiding en vervolgopleiding, vervolgopleidingen onderling en tussen opleiding en wetenschap wordt bevorderd.
  3. Er zijn meer mogelijkheden voor vaardigheidsonderwijs in skills labs en simulatielaboratoria.

Regionale samenwerking is nodig om voldoende zorgprofessionals van de toekomst op te kunnen leiden. De leeromgeving is daardoor namelijk completer en doelgerichter, en er wordt gezorgd voor meer continuïteit.