Wetenschap is van iedereen. Vandaar dat in 2015 de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) werd gelanceerd. Doel: antwoord geven op dringende vragen vanuit de samenleving. En de umc’s werken daar hard aan mee.

De Kenniscoalitie (bestaande uit universiteiten, hogescholen, de NFU die de umc’s vertegenwoordigd, KNAW, NWO, werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland) kreeg van het kabinet de opdracht: maak een verbindende agenda voor onderzoek, die een brug slaat tussen wetenschap en maatschappij. De Kenniscoalitie vroeg daarop via verschillende kanalen aan alle Nederlanders: wat zou jij willen vragen aan de wetenschap? Dat leverde zo’n 12.000 vragen op. Die staan nu aan de basis van het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda, dat de NWO uitvoert en financiert in opdracht van het ministerie van OCW.

De NWA slaat een brug tussen wetenschap en samenleving

Vrouwen aan het werk in een lab

Routes

De bijna 12.000 vragen zijn ondergebracht in 140 clusters en 25 thema’s, de ‘routes’. Binnen die routes financiert de NWA samen met consortia van kennis- en maatschappelijke organisaties onderzoeken die de vragen kunnen beantwoorden. Doel: urgente maatschappelijke uitdagingen aangaan, economische vernieuwing en innovatie stimuleren en wetenschappelijke doorbraken realiseren. Wetenschap en maatschappij slaan binnen binnen de NWA de handen ineen om op zoek te gaan naar oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken. Vanuit de NFU zijn de drie volgende routes in gang gezet:

  1. Preventie;
  2. Personalised medicine;
  3. Regeneratieve geneeskunde.

Nationaal Plan

Met de Onderzoeksagenda Sustainable Health reageerden de umc's op de vele vragen uit de maatschappij over gezondheid en zorg.

Kennisagenda’s

De drie routes zijn verder uitgewerkt in afzonderlijke Kennisagenda’s.

Grote publiek

Naast het financieren en organiseren van onderzoek, organiseert de NWA ook volop campagnes en events om de wetenschap dichter bij het grote publiek te brengen, in samenwerking met uiteenlopende media. Een van de NWA-communicatieactiviteiten is de publiekscampagne Wetenschap Begint Met Verwondering. Ziekten en Gezondheid is hierbinnen een prominent thema.

Stel je voor dat we allemaal gezond 100 jaar oud worden? Stel je voor dat je nooit meer stress hebt? Stel je voor dat we erfelijke ziekten kunnen voorkomen? Op deze en andere gezondheidsvragen geven wetenschappers van onder meer de umc’s helder, verbeeldend en laagdrempelig antwoord. Ook worden er lopende onderzoeken uitgelicht die helpen om gezonder en fitter te worden.