De umc’s maken zich hard voor het verbeteren van de uitkomsten van de zorg en de ervaring van patiënten. Daarvoor werken we samen binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg.

Het Consortium Kwaliteit van Zorg baseert zich hierbij op het Meerjarenplan 2021-2023.De komende jaren staan het werken aan duurzame, gepersonaliseerde zorg en veerkrachtige zorgprofessionals centraal. De werkwijze van het Consortium kenmerkt zich door het beproeven van zorgvernieuwing, reflectie en kennisontwikkeling en het toerusten van zorgprofessionals door kennisdeling en onderwijs.

Vijf programma’s

Het meerjarenplan wordt binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg concreet via vijf programma’s uitgevoerd. Deze zijn in bovenstaande infographic weergegeven en betreffen:

  1. Waardegedreven Zorg
  2. Veerkrachtige Zorgprofessionals
  3. Anders Verantwoorden
  4. Academische Werkplaats Zorgpraktijk en beleid
  5. Onderwijs in Kwaliteit

Voor meer informatie ga je naar: