De umc’s maken zich hard voor het verbeteren van de uitkomsten van de zorg en de ervaring van patiënten. Daarvoor werken we samen binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg.

Het Consortium Kwaliteit van Zorg baseert zich hierbij op het Meerjarenplan 2017-2020. Centraal in deze visie staat: goed partnership met patiënten, in teams van professionals die zich samen verantwoordelijk voelen voor de zorg(uitkomsten) van iedere patiënt. De twee speerpunten van het meerjarenplan zijn dan ook:

  1. de patiënt als partner;
  2. interprofessionele samenwerking.

De kern van het meerjarenplan (inclusief deze twee speerpunten) is inzichtelijk gemaakt op deze poster.

Drie programma’s

De umc’s zijn proactief aan de slag gegaan met het meerjarenplan. Leren en verbeteren voor en met de patiënt is daarbij hun leidraad. Het meerjarenplan wordt binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg concreet via drie programma’s uitgevoerd:

  1. Waardegedreven Zorg
  2. Onderwijs in Kwaliteit
  3. Anders Verantwoorden

Voor meer informatie ga je naar: