De juiste zorg op de juiste plek. Om dat doel te bereiken heeft de NFU nauw en veel contact met de overheid.

Ten behoeve van de patiëntenzorg, neemt de NFU dan ook deel aan diverse overlegstructuren en samenwerkingsverbanden, waaronder het Integraal Zorgakkoord.

Integraal Zorgakkoord

In september 2022 heeft de NFU samen met een brede vertegenwoordiging uit de zorg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. Samen staan we voor de belangrijke maatschappelijke opgave om de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, nu en in de toekomst. Hiertoe moet de zorg veranderen: minder focus op ziekte en behandeling en meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan.