De juiste zorg op de juiste plek. Om dat doel te bereiken heeft de NFU nauw en veel contact met de overheid.

Ten behoeve van de patiëntenzorg, neemt de NFU dan ook deel aan diverse overlegstructuren en samenwerkingsverbanden, waaronder de Agenda voor de Zorg en het bestuurlijk COVID-overleg.

Agenda voor de Zorg

Het kabinet aanzetten tot de juiste investeringen in patiëntenzorg. Dat is het doel van de Agenda voor de Zorg. Binnen dit samenwerkingsverband trekt de NFU op met een breed scala aan zorgpartijen: KNMG, de Nederlandse GGZ, ActiZ, FMS, GGD GHOR, Iederin, Ineen, KBO-PCOB, LHV, NVZ, Patiëntenfederatie, VGN, V&VN, en ZN. Gezamenlijk streven zij ernaar dat patiënten ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op de juiste zorg. Zij willen de zorg toegankelijk, betaalbaar, solidair en kwalitatief hoogstaand houden.

Met een brief aan de informateur riepen de samenwerkende partijen het kabinet in april 2021 op tot een brede investeringsagenda voor de zorg, door onder meer:

  • te investeren in een langjarig preventieprogramma, met ruimte voor wetenschap en innovatie.
  • ondersteuning te bieden aan de zorgpartijen om zorgprofessionals werkplezier en loopbaanperspectieven te geven, inclusief een passende beloning.
  • de juiste randvoorwaarden te scheppen voor verdergaande digitalisering, zoals eHealth.

Bestuurlijk COVID-overleg

De NFU is actief deelnemer aan het COVID-overleg dat de minister van Medische Zorg en Sport met alle zorgkoepels heeft over de patiëntenzorg tijdens de pandemie. Tijdens het hoogtepunt van de COVID-crisis kwam dit overleg, ook wel het ‘Hand aan de Kraan’-overleg genoemd, wekelijks bij elkaar.