De klimaatcrisis is op dit moment de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Daar bestaat over de hele wereld overeenstemming over. Klimaatverandering en milieuverontreiniging leiden tot steeds méér en andere zorgvragen, zoals de toename van infectieziekten, hittestress, mentale klachten, allergieën, longaandoeningen, hart- en vaatziekten en neurologische ziekten. Dit zorgt voor meer druk op de zorg en hogere kosten. De noodzaak om te verduurzamen is daarmee groter dan ooit.

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale voetafdruk in termen van de uitstoot van CO2-equivalent. Daarnaast produceert de zorg 4% van het afval en gebruikt 13% van alle metalen en mineralen. De umc’s werken aan een steeds betere gezondheid voor iedereen, helpen mensen gezond te leven en ziekte te voorkomen. Maar met het leveren van zorg, doen van onderzoek en geven van onderwijs, dragen de umc’s helaas ook bij aan de klimaatcrisis. De umc’s zetten zich in om dit te veranderen. Voor een groenere zorg, onderzoek en onderwijs.

Green Deal

De NFU heeft namens de umc’s op 4 november 2022 de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ getekend. In deze Green Deal hebben de partijen doelstellingen en acties afgesproken om in de periode 2023 tot en met 2026 nog méér te gaan doen aan het realiseren van duurzame zorg. Dat betekent ‘groene en klimaatneutrale zorg’ met minimale uitstoot van broeikasgassen en impact op de leefomgeving, geleverd met oog voor spaarzaam en circulair gebruik van grondstoffen en materialen. Met meer inzet op preventie, focus op gezondheid en het verminderen van de negatieve impact van zorg op het klimaat en milieu. Zo draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende vraag naar zorg én aan de beweging richting passende zorg.

Eén van die doelen uit de Green Deal gaat over het vergroten van bewustwording en kennis bij zorgprofessionals over de impact van de zorg op het klimaat en andersom. Zo leren zij hoe ze op een constructieve manier kunnen bijdragen aan een beter milieu en hoe ze hun beroep op een duurzame manier kunnen uitvoeren. Studenten spelen als toekomstige professionals een essentiële rol in het creëren van innovaties, duurzame oplossingen en de noodzakelijke transitie naar een duurzame zorgsector en een gezonde en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Om duurzaamheid binnen de academische opleidingen meer aandacht te geven, is het NFU-visiedocument 'Planetaire gezondheid in de umc-opleidingen' opgesteld.

Gerelateerde actualiteiten