Vandaag heeft de NFU namens de universitaire medische centra van Nederland de Green Deal 3.0 voor duurzame zorg ondertekend. Hiermee committeren partijen uit het hele zorgveld zich samen met de ministeries van VWS en I&W aan meer inzet om de zorg te verduurzamen. De NFU ziet dit als een belangrijke stap voorwaarts om de zorg duurzamer te maken.

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale voetafdruk in termen van CO2-emissie equivalent. Daarnaast produceert de sector 4% van het afval en wordt 13% van de grondstoffen (metalen en mineralen) gebruikt door de zorg. De umc’s werken aan een steeds betere gezondheid voor iedereen, helpen mensen gezond te leven en ziekte te voorkomen. Maar met het leveren van zorg, doen van onderzoek en geven van onderwijs, dragen de umc’s helaas ook bij aan de klimaatcrisis. Het is deze paradox die de zorg wil doorbreken en waar de umc’s zich voor inzetten.

Financiën

Met deze nieuwe Green Deal gaat de zorgsector in een hogere versnelling verduurzamen. Om deze versnelling te realiseren is de zorgsector mede afhankelijk van investeringen om het vastgoed te verduurzamen. Deze investeringen mogen volgens de NFU niet ten koste gaan van de zorg. Daarom pleit de NFU ervoor om een gedeelte van het klimaatfonds beschikbaar te stellen voor de zorg. Alleen dan is de zorgsector in staat om sneller te verduurzamen.

Preventie

In de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ hebben de zorgpartijen, waaronder de NFU, doelstellingen en acties afgesproken om in de periode 2023 tot en met 2026 nog méér te gaan doen aan het realiseren van duurzame zorg. Dat betekent ‘groene en klimaatneutrale zorg’ met minimale uitstoot van broeikasgassen en impact op de leefomgeving, geleverd met oog voor spaarzaam en circulair gebruik van grondstoffen en materialen. Met meer inzet op preventie, focus op gezondheid en het verminderen van de negatieve impact van zorg op het klimaat en milieu. Zo draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg.

Ondertekenen green deal