Het NFU-bestuur bestaat uit de voorzitters van de raden van bestuur van de umc’s. Bij het NFU-bureau werken de onderstaande mensen: