Eind 2022 kondigde minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een toekomstverkenning aan naar het stelsel van onderwijs en onderzoek in 2040, met daarbij de oproep om mee te denken. De NFU heeft hierop de 'Position Paper Toekomstverkenning Onderwijs en Wetenschap 2040' gepubliceerd. In deze paper is een denkrichting voor onderwijs en wetenschap in 2040 beschreven vanuit de rol van de umc’s als onderwijs- en kennisinstellingen.

Een consortium van onderzoeksbureaus heeft, in opdracht van het Ministerie van OCW, op basis van alle input een eindrapport geschreven: ‘Vandaag is het 2040 - Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap’. Dit eindrapport schetst een aantal trends en ontwikkelingen die impact zullen hebben op het vervolgonderwijs en wetenschap, met een aantal keuzerichtingen en de gevolgen van die keuzes.

Gerelateerde actualiteiten