In NFU-verband werken de umc’s met gezamenlijke ambities aan een gezonde samenleving en aan de innovatie & organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. Om die ambities te realiseren zijn de juiste randvoorwaarden nodig. We onderhouden daarom contact met de ministeries en de Tweede Kamer. Als sparringpartner, en als aanjager van projecten en ideeën.

De umc's behandelen de meest complexe en zeldzame ziekten, doen wetenschappelijk onderzoek en leiden de zorgprofessionals van de toekomst op. Die unieke verwevenheid van onze kerntaken is de kracht van de umc's. In 2019 heeft de toenmalige minister van VWS acht maatschappelijke opgaven aan de umc’s gegeven, die wij 24/7 vervullen. De umc’s worden ook in de Wet Hoger Onderwijs & Wetenschap genoemd.

Voor onze politieke activiteiten participeren we met andere koepels onder meer in:

Hieronder vind je een overzicht van onze recente activiteiten en standpunten: