In NFU-verband werken de umc’s met gezamenlijke ambities aan een gezonde samenleving en aan de innovatie & organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. Samen lobbyen we voor de randvoorwaarden die we nodig hebben om die ambities te verwezenlijken. We onderhouden daarom actief contact met onder meer de ministeries maar ook met de Tweede Kamer. Als sparringpartner, en als aanjager van projecten en ideeën.

De umc’s van Nederland werken elke dag aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Verenigd binnen de NFU vormen de umc’s een samenwerkingsverband dat bij uitstek geschikt is om een coördinerende en verbindende rol te spelen in het Nederlandse zorglandschap. We behandelen de meest complexe en zeldzame ziekten, doen wetenschappelijk onderzoek en leiden de zorgprofessionals van de toekomst op. We werken zo aan de innovatie van de zorg. De unieke verwevenheid van onze kerntaken is de kracht van de umc’s.
De minister van Medische Zorg en Sport heeft
acht maatschappelijke opgaven aan de umc’s gegeven, die wij 24/7 vervullen. De umc’s worden ook in de Wet Hoger Onderwijs & Wetenschap genoemd.

“Met onze kennis, innovaties en organiserend vermogen leveren we als umc’s een actieve bijdrage aan de zorg en gezondheid van vandaag én morgen.”

Margriet Schneider, voorzitter NFU

Stem laten horen

Wij vinden het belangrijk dat de ideeën vanuit het werkveld en de innovaties die bij ons ontwikkeld worden op de juiste manier in landelijk beleid worden gegoten. Plus: de stem van onze 80.000 professionals moet worden gehoord. Want zij werken elke dag gedreven aan een gezonder Nederland.

We hebben daarom bijvoorbeeld contact met Kamerleden en laten hen ook de praktijk zien via onder andere werkbezoeken. Verder brengen we hen proactief op de hoogte van standpunten, knelpunten, uitkomsten van onderzoek et cetera. Soms doen we dat alleen als NFU, soms samen met andere stakeholders en organisaties binnen en buiten onze sector. Voor onze politieke activiteiten participeren we met andere koepels onder meer in:

Blijf hier op de hoogte van onze recente politieke initiatieven en activiteiten.