In NFU-verband werken de umc’s met gezamenlijke ambities aan een gezonde samenleving en aan de innovatie & organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. Om die ambities te realiseren zijn de juiste randvoorwaarden nodig. We onderhouden daarom contact met de ministeries en de Tweede Kamer. Als sparringpartner, en als aanjager van projecten en ideeën.

De umc's behandelen de meest complexe en zeldzame ziekten, doen wetenschappelijk onderzoek en leiden de zorgprofessionals van de toekomst op. Die unieke verwevenheid van onze kerntaken is de kracht van de umc's. In 2019 heeft de toenmalige minister van VWS acht maatschappelijke opgaven aan de umc’s gegeven, die wij 24/7 vervullen. De umc’s worden ook in de Wet Hoger Onderwijs & Wetenschap genoemd.

Voor onze politieke activiteiten participeren we met andere koepels onder meer in:

Hieronder vind je een overzicht van onze recente activiteiten en standpunten:

2022

September
21 september: Stevige investeringen in wetenschap blijven overeind
20 september: NFU: Geef gezondheid nóg meer prioriteit
19 september: NFU: uitwerking kabinetsplannen essentieel voor cao-onderhandelingen
12 september: NVZ, NFU en ZN pleiten voor opt-out systeem bij gegevensuitwisseling in de zorg
9 september: NFU stemt in met zorgakkoord

Juli
15 juli: Kamerlid Tielen (VVD) maakt kennis met innovaties en preventie in UMC Utrecht
5 juli: Werkgevers en vakbonden: 'Voer SER-advies zorg integraal en met spoed uit'
4 juli: Umc's en ziekenhuizen: flexibel opleiden belangrijke oplossing voor het personeelsprobleem

Juni
27 juni: Kenniscoalitie positief over uitwerking investeringen in hoger onderwijs en onderzoek
17 juni: Investeringen kabinet versterken hoger onderwijs en de wetenschap

Mei
23 mei: Kabinet behoudt 30%-regeling voor buitenlandse werknemers
13 mei: Nederlandse kennisinstellingen vragen om behoud van 30%-regeling voor expats

April
6 april: NFU: focus op sectorplan en draai de herverdeling onderwijsgelden terug

Maart
25 maart: Kamer wil vaart maken met preventieaanpak
14 maart: Update 14 maart 2022| NFU aan VWS: pak monitor umc's op als kans voor passende zorg
14 maart: NFU doet drie voorstellen voor effectiever preventiebeleid
10 maart: NFU aan VWS: pak monitor umc's op als kan voor passende zorg

Februari
11 februari: Voorstellen Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners positief ontvangen door kabinet
7 februari: Acht voorstellen voor behoud en ondersteuning van zorgprofessionals

2021
December

17 december: NFU: Zorg is mensenwerk, aandacht voor mensen nodig voor het leven van morgen
15 december: Universiteiten en universitair medische centra positief over coalitieakkoord

November
18 november: Kamerleden vragen om extra investeringen in onderzoek en onderwijs
9 november: NFU: korting dreigt voor medische academische opleidingen
8 november: Structurele investeringen in onderzoek en wetenschap betalen zich ruim terug
3 november: NFU: kom met een Nationaal Programma Publieke Gezondheid
1 november: Nederland moet Valorisatie-hotspot van Europa worden

Oktober
28 oktober: NFU: toename coronabesmettingen zet inhaalzorg verder onder druk
19 oktober: Getreuzel met herstelfonds zet Nederland kennisland op achterstand
14 oktober: 120 ondertekenaars pleiten voor extra investeringen in kennis en innovatie

September
30 september: Kamerleden bijgepraat over uitgestelde zorg tijdens digitaal werkbezoek
24 september: Zorgen om versnipperd juridisch kader (her)gebruik lichaamsmateriaal
23 september: NFU blij met toezegging kabinet extra gelden voor zorgpersoneel
22 september: Meer aandacht voor preventie noodzakelijk
21 september: NFU: investeer extra in onderzoek en medisch onderwijs
21 september: NFU teleurgesteld: weer geen waardering voor zorgmedewerkers door het kabinet