De umc’s verbruiken veel materialen, hulp- en beschermingsmiddelen en veel grondstoffen. Maar die zijn schaars en kunnen op den duur uitgeput raken. Daarom is meer hergebruik en waar mogelijk minder gebruik van grondstoffen en materialen in de zorg nodig.