Een flexibel en vernieuwend stelsel van (vervolg)opleidingen voor verpleegkundigen en medisch-ondersteunende zorgprofessionals. Dat is waar het programma CZO Flex Level hard aan werkt. Resultaat: zorgverleners worden efficiënter opgeleid, kunnen makkelijker in- en doorstromen én ze zijn klaar voor de zorgvraag van morgen.

Het programma is een initiatief van de NFU en NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen). Het nieuwe stelsel wordt in 2023 overgedragen aan het College Zorg Opleidingen (CZO). CZO accrediteert opleidingen en ziet toe op de kwaliteit ervan. Met het programma CZO Flex Level wordt invulling gegeven aan een van de afspraken die partijen hebben gemaakt in het Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022.

De zorg in Nederland verandert. Er wordt zorg geleverd in zorginstellingen, maar steeds vaker ook bij de patiënt thuis. Er ontstaat een nieuwe zorgvraag, waarop zorgprofessionals en instellingen moeten inspelen. Samen met opleiders geven zij een nieuwe invulling aan beroepen, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Voor patiënten en cliënten is het van groot belang dat de juiste professionals op het juiste moment beschikbaar zijn én dat zij worden opgeleid volgens de nieuwste inzichten. Zorgprofessionals willen makkelijker de overstap van de ene afdeling naar een andere kunnen maken, of van de ene soort zorgaanbieder naar een ander – zonder dat ze daarvoor opnieuw een hele (vervolg)opleiding moeten volgen. En soms wil een zorgverlener kennis en vaardigheden uitbreiden door bepaalde beroepsactiviteiten uit een opleiding te leren, maar niet alle. Ook zorginstellingen hebben baat bij flexibele leerroutes. Zij willen dat zorgverleners dát leren wat bij de zorgvraag van hun patiënten of cliënten past. Ze moeten niet te veel leren, maar ook zeker niet te weinig. Daarnaast willen zorginstellingen de mogelijkheid hebben om personeel snel bij te scholen als de zorg verandert. Het is handig als zorgverleners uitwisselbaar zijn tussen bepaalde afdelingen.

CZO Flex Level organiseert een snellere en flexibelere instroom van professionals die zich willen specialiseren of een medisch-ondersteunende functie willen uitoefenen. Zij kunnen meegroeien met de veranderende zorgvraag en hun loopbaanperspectief flexibel en doelmatig verruimen.

De afgelopen twee jaar heeft CZO Flex Level het nieuwe stelsel van verpleegkundige vervolgopleidingen (VVO) en medisch-ondersteunende opleidingen (MOO) ontwikkeld. In de zomer van 2020 is de uitvoering ervan gestart. Er zijn onder andere 200 EPA’s (Entrustable Professional Activities) opgeleverd. EPA’s zijn de kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijkse werk van een zorgprofessional omvatten. Ook is de Basis Acute Zorg (BAZ)-opleiding is inmiddels beschikbaar.