Een flexibel en vernieuwend stelsel van (vervolg)opleidingen voor verpleegkundigen en medisch-ondersteunende zorgprofessionals. Dat is het resultaat van het programma CZO Flex Level dat in 2023 werd afgerond. Zorgverleners worden efficiënter opgeleid aan de hand van EPA's. Zo kunnen ze makkelijker in- en doorstromen én ze zijn klaar voor de zorgvraag van morgen.

In twee jaar heeft CZO Flex Level het nieuwe stelsel van verpleegkundige vervolgopleidingen (VVO) en medisch-ondersteunende opleidingen (MOO) ontwikkeld. Er zijn onder andere 200 EPA’s (Entrustable Professional Activities) opgeleverd. EPA’s zijn de kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijkse werk van een zorgprofessional omvatten. Dit levert een flexibel systeem op van leer- en ontwikkelroutes. Ook de Basis Acute Zorg (BAZ)-opleiding is op basis hiervan ontwikkeld.

De zorg in Nederland verandert en vernieuwt voortdurend. Daarom is het belangrijk dat zorgopleidingen flexibel mee veranderen. Er is steeds complexere zorg mogelijk en de zorg wordt steeds vaker ook bij de patiënt thuis geleverd. Er ontstaat zo een nieuwe zorgvraag. Voor patiënten en cliënten is het van groot belang dat de juiste professionals op het juiste moment beschikbaar zijn én dat zij worden opgeleid volgens de nieuwste inzichten.

Zorgprofessionals willen makkelijker de overstap van de ene afdeling naar een andere kunnen maken, of van de ene soort zorgaanbieder naar een ander – zonder dat ze daarvoor opnieuw een hele (vervolg)opleiding moeten volgen. En soms wil een zorgverlener kennis en vaardigheden uitbreiden door bepaalde beroepsactiviteiten uit een opleiding te leren, maar niet alle. Ook zorginstellingen hebben baat bij flexibele leerroutes. Het is handig als zorgverleners uitwisselbaar zijn tussen bepaalde afdelingen. Zij willen dat zorgverleners dát leren wat bij de zorgvraag van hun patiënten of cliënten past. Ze moeten niet te veel leren, maar ook zeker niet te weinig. Daarnaast willen zorginstellingen de mogelijkheid hebben om personeel snel bij te scholen als de zorg verandert. Zorgprofessionals, -instellingen en opleiders moeten samen op deze ontwikkelingen en behoeftes inspelen door een nieuwe invulling te geven aan beroepen, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Het nieuwe EPA-systeem voor VVO en MOO voorziet hierin. Het organiseert een snellere en flexibelere instroom van professionals die zich willen specialiseren of een medisch-ondersteunende functie willen uitoefenen. Zij kunnen meegroeien met de veranderende zorgvraag en hun loopbaanperspectief flexibel en doelmatig verruimen.

Het programma is een initiatief van de NFU en NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen). Het nieuwe stelsel is in 2023 overgedragen aan het College Zorg Opleidingen (CZO). CZO accrediteert opleidingen en ziet toe op de kwaliteit ervan. Het EPA-expertisecentrum is opgericht voor de blijvende ontwikkeling, evaluatie, innovatie, onderwijs en onderzoek van EPA’s.

Met het programma CZO Flex Level is invulling gegeven aan een van de afspraken die partijen hebben gemaakt in het Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022.

Binnen de NFU houdt het College Toekomstbestendige Zorg (CTZ) zich bezig met de borging en verdere implementatie van het EPA-systeem.