Landelijk een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch-specialistische zorg bewerkstelligen. Dat is waar het programma Tijd voor Verbinding actief naar streeft.

Het programma Tijd voor Verbinding wordt uitgevoerd door de NFU, samen met de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Federatie Medisch Specialisten, ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) en de Patiëntenfederatie. Dat gebeurt in opdracht van en gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Tijd voor Verbinding stimuleert dat er verbindingen ontstaan tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch-specialistische zorg en patiënten. Die kunnen van elkaar leren en samen innoveren en verbeteren. Opvallend is dat dit gebeurt vanuit een bottom-up aanpak. Gezamenlijk wordt getracht om zorggerelateerde schade verder terug te dringen.

Welke thema’s?

Binnen Tijd voor Verbinding werkt iedereen aan patiëntveiligheid met specifieke aandacht voor de thema’s:

  • antistollingszorg;
  • kwetsbare ouderen in het ziekenhuis/zelfstandige klinieken;
  • het multidisciplinaire gesprek tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt;
  • Safety II en veiligheidsergonomie. Het veiligheidsdenken van nu wordt gecombineerd met Safety II. Via een programma belegd bij ZonMW wordt hiernaar onderzoek gedaan.

Mark Kramer, lid raad van bestuur Amsterdam UMC en namens de NFU lid van de stuurgroep Tijd voor Verbinding: “Hippocrates definieerde met zijn Nil nocere (‘Gij zult niet schaden’) het belangrijkste uitgangspunt van de geneeskunde. Patiëntveiligheid is voor alle umc’s een hoeksteen. Daarom doen wij mee met Tijd voor Verbinding.”