Landelijk een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch-specialistische zorg bewerkstelligen. Dat is waar het programma Tijd voor Verbinding actief naar streeft.

Het programma Tijd voor Verbinding wordt uitgevoerd door de NFU, samen met de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Federatie Medisch Specialisten, ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) en de Patiëntenfederatie. Dat gebeurt in opdracht van en gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Tijd voor Verbinding stimuleert het ontstaan van verbindingen tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch-specialistische zorg en patiënten. Die kunnen van elkaar leren en samen innoveren en verbeteren. Opvallend is dat dit gebeurt vanuit een bottom-up aanpak. Gezamenlijk wordt getracht om zorggerelateerde schade verder terug te dringen.

De volgende stap in patiëntveiligheid

Poster campagne patientveiligheid en toolkit

Dankzij de inzet van zorgprofessionals, managers en bestuurders is de zorg-gerelateerde schade en sterfte de afgelopen jaren gedaald. Maar het kan nog beter, want nog steeds sterven onnodig ieder jaar ruim duizend patiënten in ziekenhuizen. Nog meer protocollen, richtlijnen en regels maken de zorg niet veiliger. Door aandacht te besteden aan het verbinden van mensen en leren van elkaar, zorgt het vertrouwen op het vakmanschap van onze professionals voor meer patiëntveiligheid. Wil je bijdragen aan het agenderen van het gesprek over patiëntveiligheid op of rondom je werkplek?

Welke thema’s?

Binnen Tijd voor Verbinding werkt iedereen aan patiëntveiligheid met specifieke aandacht voor de thema’s:

  • Antistollingszorg;
  • Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis/zelfstandige klinieken;
  • Het multidisciplinaire gesprek tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt;
  • Safety II en veiligheidsergonomie. Het veiligheidsdenken van nu wordt gecombineerd met Safety II. Via een programma belegd bij ZonMw wordt hiernaar onderzoek gedaan.