De juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment voor zorgverlener, onderzoeker en patiënt. Dat draagt bij aan betere (netwerk)zorg en beter wetenschappelijk onderzoek. Zorginformatie in begrijpelijke taal helpt patiënten om zelf de regie te houden over hun zorg. Zo werken we aan een betere gezondheid voor iedereen.

Digitale gegevensuitwisseling UMCG

Met het project 'Van Curatie naar Preventie' realiseert UMCG randvoorwaarden om aan te kunnen sluiten op Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s). Zo kan, samen met de burger, naar diens behoefte worden bijgedragen aan preventie. Straks kan informatie met elke PGO worden uitgewisseld of kan informatie worden uitgewisseld voor toepassingen in onderzoek en zorg. Klik hier voor meer informatie.

Digitale gegevensuitwisseling AUMC

Artsen, radiologen en softwareontwikkelaars van Amsterdam UMC hebben het programma StrokeViewer ontwikkeld, uitgewerkt door NICO-lab. Artsen versturen CT-beelden naar StrokeViewer, zodat de plaats van de bloedprop wordt vastgesteld. Het programma geeft aan of de patient in aanmerking komt voor snelle verwijdering van de bloedprop, wat hersenschade beperkt. De patiënt kan dan naar het ziekenhuis waar de ingreep plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.

Digitale gegevensuitwisseling Erasmus

Met Digital Research Environments (DRE's) kunnen onderzoekers wereldwijd 24/7 samenwerken. Dit gebeurt in een virtuele omgeving met de gewenste hoeveelheid rekenkracht, dataopslag en de juiste data en applicaties. Radboudumc, UMC Utrecht en Erasmus MC werken aan de doorontwikkeling van DRE. Klik hier voor meer informatie.

Digitale gegevensuitwisseling LUMC

In ‘Gezond en Gelukkig Den Haag’ delen het LUMC, Haga Ziekenhuis en HMC gezondheidsdata in een beveiligd systeem van CBS. De LUMC-Campus Den Haag combineert deze data met sociaal-demografische data van het CBS om inzicht te krijgen in wijkspecifieke gezondheidsverschillen en om advies te geven voor meer gezonde en gelukkige Hagenaars. Klik hier voor meer informatie.

Digitale gegevensuitwisseling MUMC

Het Maastricht UMC+ staat aan de basis van de Personal Health Train (PHT) die gezondheidsdata toegankelijker, terwijl personen en instanties zelf de controle houden. Met de PHT verlaten gezondheidsdata van mensen nooit de oorspronkelijke bron. De informatie blijft op een vast station staan. De verschillende stations zijn verbonden door rails, waarover de PHT als een ‘data-trein’ langsrijdt om ter plekke gegevens te analyseren en te koppelen. Klik hier voor meer informatie.

Digitale gegevensuitwisseling Radboudumc

De afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc haalt de gegevens voor de kwaliteitsregistratie voor staaroperaties rechtstreeks uit het epd. De gegevens zijn vastgelegd in het zorgproces. Zo kost aanlevering aan de kwaliteitsregistratie geen tijd meer. De eenmalig vastgelegde gegevens zijn een goede basis voor analyse, benchmarking en feedback. Klik hier voor meer informatie.

Digitale gegevensuitwisseling UMCU

In de regio Utrecht wordt voor oncologische zorg intensief samengewerkt tussen de verschillende ziekenhuizen. Tot nu toe ondersteunden de beschikbare Elektronische Patiëntendossiers (EPD) de uitwisseling van patiëntgegevens niet. De ziekenhuizen hebben een overeenkomst gesloten om hierin verandering te brengen met als doel: een geautomatiseerde koppeling tussen de verschillende EPD’s. Klik hier voor meer informatie.