Veelbelovende en innovatieve geneesmiddelen moeten snel beschikbaar zijn voor patiënten. Iedereen onderschrijft het belang daarvan. Maar dat zijn vaak dure geneesmiddelen en die zijn door de hoge prijs niet voor elke patiënt beschikbaar die ze nodig heeft. Ziekenhuizen geven steeds meer uit aan dure geneesmiddelen en er is steeds minder budget beschikbaar voor andere noodzakelijke uitgaven en investeringen. Een medicijn kan om verschillende redenen duur zijn. De producent van een geneesmiddel kan nog een patent hebben waardoor anderen het niet mogen produceren, er zijn hoge productiekosten of het is een middel voor een zeldzame ziekte waar dus weinig vraag naar is.

Dure geneesmiddelen MUMC

Bij alle patiënten van Maastricht UMC+ die een (dure) biological gebruiken, wordt gepast gebruik gestimuleerd. Een gespecialiseerd team van het biological bureau ziet alle patiënten, en dat worden er elk jaar meer. Het bureau begeleidt arts en patiënt en heeft tot doel: doelmatige inzet van middelen, efficiënter werken en kostenreductie. Klik hier voor meer informatie.

Dure geneesmiddelen Erasmus

Grootverbruiker Erasmus MC formuleerde een duidelijke visie op het gebruik van dure geneesmiddelen. Met samenwerkingspartner Instituut voor Medical Technology Assessment (IMTA) speelt Erasmus MC een voortrekkersrol in het doelmatig gebruik van geneesmiddelen en medische technologie voor duurzame zorg. Kostenbesparende projecten en drie casestudies zijn gestart.

Dure geneesmiddelen UMCU

In Nederland gooien we elk jaar voor circa 100 miljoen euro aan, vooral duurdere, ongebruikte medicijnen weg. Onderzoek van UMCU en UMC Radboud laat zien dat veel van deze medicijnen, na kwaliteitscontrole in de apotheek, opnieuw aan patiënten kunnen worden verstrekt. Ruim 60 procent van de patiënten die aan het onderzoek meededen, is bereid om opnieuw uitgegeven medicijnen te gebruiken. Klik hier voor meer informatie.

Dure geneesmiddelen LUMC

Het LUMC heeft een actieve rol in de NFU inkoop dure geneesmiddelen (IZAAZ). Ook is er een landelijk doelmatigheidstraject waar het LUMC aan mee doet door het Hybride doseren van immunotherapie. De reeds behaalde volumebesparing loopt op tot 25%. Met behulp van Ctcue (tool) wordt real life data verzameld om de effectiviteit van nieuwe dure therapieën met geneesmiddelen in de praktijk te evalueren. Bijvoorbeeld voor de behandeling van uitgezaaide niercelcarcinoom.

Dure geneesmiddelen Radboudumc

Radboudumc voert projecten uit gericht op doelmatige inzet van dure geneesmiddelen met als resultaat: over- en onderbehandeling wordt voorkomen. Door definiëren van start- en stopcriteria en een juiste selectie van patiënten, door bepaling van optimale dosis en behandelduur en door stimuleren van patiënten om geneesmiddelen goed te gebruiken. Klik hier voor meer informatie.

UMCG

UMCG voert niet alleen onderzoek naar dure en weesgeneesmiddelen uit. Maar afgeleid daarvan hebben ze ook innovatieve projecten die doelmatig en zinnig gebruik ondersteunen. Die projecten zijn onder meer gericht op meer personalised (geïndividualiseerd) toepassen van geneesmiddelen, zoals goede patiëntselectie, het bepalen van optimale doseringen en innovatieve bereidingen zoals CAR T-cellen.

Het platform Medicijn voor de Maatschappij van Amsterdam UMC beoogt toegankelijkheid en gepast gebruik van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten te bevorderen, onder andere door coördinatie van de pilot van het Orphan Drug Access Protocol. Amsterdam UMC financiert daarnaast Gardenia: een initiatief om gepast gebruik van dure geneesmiddelen te stimuleren.