Op het gebied van geneesmiddelen hebben de umc’s verschillende rollen. De umc’s zijn, onder meer via de vele expertisecentra, grootvoorschrijver van (dure) geneesmiddelen. Ook doen zij veel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en behandelopties. Ze zijn betrokken bij de meeste richtlijnen voor het gebruik van geneesmiddelen. En umc’s maken veelvuldig gebruik van geneesmiddelen in innovatieve setting. Plus: de umc’s hebben het voortouw genomen bij maatschappelijk verantwoord licentiëren.

Dure geneesmiddelen MUMC

Bij alle patiënten van Maastricht UMC+ die een biological gebruiken, wordt gepast gebruik gestimuleerd. Een gespecialiseerd team van het biological bureau ziet alle patiënten, en dat worden er elk jaar meer. Het bureau begeleidt arts en patiënt en heeft tot doel: doelmatige inzet van middelen, efficiënter werken en kostenreductie. Klik hier voor meer informatie.

Dure geneesmiddelen Erasmus

Grootverbruiker Erasmus MC formuleerde een duidelijke visie op het gebruik van dure geneesmiddelen. Met samenwerkingspartner Instituut voor Medical Technology Assessment (IMTA) speelt Erasmus MC een voortrekkersrol in het doelmatig gebruik van geneesmiddelen en medische technologie voor duurzame zorg. Kostenbesparende projecten en drie casestudies zijn gestart.

Dure geneesmiddelen UMCU

In Nederland gooien we elk jaar voor circa 100 miljoen euro aan, vooral duurdere, ongebruikte medicijnen weg. Onderzoek van UMCU en UMC Radboud laat zien dat veel van deze medicijnen, na kwaliteitscontrole in de apotheek, opnieuw aan patiënten kunnen worden verstrekt. Ruim 60 procent van de patiënten die aan het onderzoek meededen, is bereid om opnieuw uitgegeven medicijnen te gebruiken. Klik hier voor meer informatie.

Dure geneesmiddelen LUMC

In het LUMC wordt onderzocht of een slimme chip behulpzaam kan zijn bij het terugdringen van de verspilling van orale oncolytica. Tevens wordt een register opgebouwd voor data van ‘patient clinical outcome’, inclusief de effectiviteit van de interventies.

Dure geneesmiddelen Radboudumc

Radboudumc voert projecten uit gericht op doelmatige inzet van dure geneesmiddelen met als resultaat: over- en onderbehandeling wordt voorkomen. Door definiëren van start- en stopcriteria en een juiste selectie van patiënten, door bepaling van optimale dosis en behandelduur en door stimuleren van patiënten om geneesmiddelen goed te gebruiken. Klik hier voor meer informatie.

UMCG

UMCG voert niet alleen onderzoek naar dure en weesgeneesmiddelen uit. Maar afgeleid daarvan hebben ze ook innovatieve projecten die doelmatig en zinnig gebruik ondersteunen. Die projecten zijn onder meer gericht op meer personalised (geïndividualiseerd) toepassen van geneesmiddelen, zoals goede patiëntselectie, het bepalen van optimale doseringen en innovatieve bereidingen zoals CAR T-cellen.

Dure geneesmiddelen UMC

Programma Pharma Insights biedt inzicht in het gebruik van geneesmiddelen op verschillende niveaus (geneesmiddel, indicatie, patiëntengroep), geeft benchmarkinformatie en stelt de umc’s in staat om op het gebruik van middelen te sturen. De inzichten kunnen worden toegepast voor kwaliteitsdoeleinden én doelmatig gebruik van geneesmiddelen.