Het College Toekomstbestendige Zorg van de NFU wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en zeven leden vanuit de umc's, uit elk umc één vertegenwoordiger.

Het college adviseert de NFU gevraagd en ongevraagd over opleidingen voor en ontwikkeling van de verpleegkundige en medisch ondersteunende beroepsgroepen. Onderwerpen zijn onder andere:

 • Binden, boeien, behouden en bewegen van zorgprofessionals
 • Nieuwe visie op professionaliseren met de focus op opleiden, leren en ontwikkelen van zorgprofessionals
 • Vernieuwing in zorgopleidingen mede als gevolg van de arbeidsmarktontwikkelingen
 • De gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen

De CTZ-leden zijn:

 • Hester Vermeulen (voorzitter)
 • Kjeld Aij (Erasmus MC)
 • Jolanda ter Sluysen (Radboudumc)
 • Kareliene Pouw (Amsterdam UMC)
 • Marjolein Heemels (MUMC+)
 • Rianne van Melzen (UMCG)
 • Janneke de Man (LUMC)
 • Renate Zijlstra (UMCU)