Het College Toekomstbestendige Zorg van de NFU wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en zeven leden vanuit de umc's, uit elk umc één vertegenwoordiger.

Het college adviseert de NFU gevraagd en ongevraagd over opleidingen voor en ontwikkeling van de verpleegkundige en medisch ondersteunende beroepsgroepen. Onderwerpen zijn onder andere:

 • Binden, boeien, behouden en bewegen van zorgprofessionals.
 • Nieuwe visie op professionaliseren met de focus op opleiden, leren en ontwikkelen van zorgprofessionals.
 • Vernieuwing in zorgopleidingen mede als gevolg van de arbeidsmarktontwikkelingen.
 • De gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen.

In 2024 houdt het college zich onder andere bezig met een betere positionering van verpleegkundig specialisten en phycisian assistents in de umc’s. Naar aanleiding van het aangenomen CTZ-advies hierover wordt momenteel een werkgroep opgezet om de ontwikkelingen van zowel binnen en buiten de umc’s bij elkaar te brengen en daarop gezamenlijk voort te bouwen.

Verder wordt gewerkt aan de borging van het VIP-programma waarin nieuwe rolbeschrijvingen voor verpleegkundigen zijn opgeleverd, en aan een advies over de verdere implementatie van het EPA-systeem voor opleidingen voor verpleegkundige (vervolg) opleidingen en medisch ondersteunende opleidingen.

De CTZ-leden zijn:

 • Hester Vermeulen (voorzitter)
 • Kjeld Aij (Erasmus MC)
 • Jolanda ter Sluysen (Radboudumc)
 • Kareliene Pouw (Amsterdam UMC)
 • Marjolein Heemels (MUMC+)
 • Dorien Blokker (UMCG)
 • Janneke de Man (LUMC)
 • Renate Zijlstra (UMCU)