Het College Opleidingen Zorg (COZ) van de NFU wordt gevormd door de opleidingsdirecteuren zorg en verpleegkundig managers van de umc’s.

Het college adviseert de NFU over opleiden, leren en ontwikkelen bij verpleegkundige en medisch-ondersteunende beroepen. Onderwerpen zijn onder meer:

  • vernieuwing in zorgopleidingen mede als gevolg van arbeidsmarktontwikkelingen;
  • de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen;
  • het voorkomen van hoge werkdruk en registratielast.