De umc’s ontvingen in 2022 twaalf miljoen euro en krijgen vanaf 2023 zes jaar lang structureel 40 miljoen euro per jaar voor de uitvoering van het sectorplan Medische en Gezondheidswetenschappen. Het doel is rust en ruimte te realiseren voor onderzoekers en docenten door extra banen en meer vaste aanstellingen. Zo wordt de basis van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs versterkt. En dat is nodig om de grote uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg het hoofd te bieden.

In het sectorplan Versnellen op gezondheid beschrijven de umc’s van Nederland hoe zij daarvoor kennis en middelen inzetten.

Drie thema’s


Hoe blijven mensen langer gezond? Hoe houden we de zorg betaalbaar? Hoe zorgen we voor voldoende personeel in een vergrijzende maatschappij? Hoe maken we gebruik van wetenschappelijke en technische innovaties om gezonde en zieke mensen op maat te bedienen? Samen met hun partners in de kennissector, het bedrijfsleven en de regio versnellen de samenwerkende umc’s op gezondheid in drie thema’s:

  • Preventie: om risico’s en aandoeningen op te sporen en vroeg te kunnen ingrijpen is menskracht, onderwijs én een langdurige investering in onderzoek nodig. Preventie is een thema dat bij uitstek vraagt om een interdisciplinaire aanpak. Structurele middelen voor dit zo belangrijke maatschappelijke domein zijn cruciaal.
  • Datagedreven innovatie: het belang van data is enorm en zal alleen maar toenemen. Denk aan patiëntencohorten en populatiestudies, aan AI en e-Health. Er is expertise nodig voor bijvoorbeeld extra data-expertcapaciteit en ook om onderzoekers hierin te scholen.
  • Van fundamenteel onderzoek tot kliniek en praktijk: dit gaat om klinisch onderzoek, en de vertaling daarvan naar de praktijk. Het hele proces van idee naar de praktijk is omvangrijker en ingewikkelder geworden. Onderzoekers, onderwijs en specifieke (diverse) specialisten zijn hiervoor nodig.

Vier domeinen

Het medisch domein is een van de vier domeinen waarin het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) structureel €200 miljoen euro per jaar investeert:

  • Medische en gezondheidswetenschappen
  • Techniek
  • Bètawetenschappen
  • Sociale & geesteswetenschappen

Met de sectorplangelden wil OCW vanuit een nationaal perspectief het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek versterken. Maatschappelijke vraagstukken kunnen het best in samenwerking worden aangepakt. Daarom worden binnen deze sectoren prioriteiten landelijk afgestemd.
Zie hier een uitlegfilmpje van het ministerie van OCW over de sectorplannen.

Samenwerken

De umc’s van Nederland werken met elkaar en met andere wetenschapsdisciplines en het hoger onderwijs samen in de uitvoering van het sectorplan. Daarnaast hoort bij de toedeling van de sectorplangelden ook een scherpe taakverdeling en profilering tussen en van universiteiten en umc’s. Er is daarom een verdere prioritering en differentiatie tussen de umc’s aangebracht op (sub)thema’s. Samenwerking zorgt ervoor dat kennis opgedaan in het ene umc, ook door de andere umc’s wordt benut.

Wat betekent het sectorplan voor…

Na de toekenning van de extra structurele sectorplangelden zijn de umc’s druk aan de slag gegaan met het invullen van posities en het (vast) aanstellen van onderzoekers. Umc’ers vertellen hoe het sectorplan helpt meer rust en ruimte te creëren en waarvoor zij die inzetten.