Interview met Alain van Gool | hoogleraar personalized healthcare, strategisch adviseur raad van bestuur - Radboudumc | Thema: datagedreven innovatie

De sectorplangelden zien we als Radboudumc als een fantastisch middel om onze strategische thema’s nog steviger neer te zetten. De focus op preventie, data & artificial intelligence (AI) en moleculaire mechanismen sluit perfect aan op de thema’s van het sectorplan. Dankzij het sectorplan kunnen we het spreekwoordelijk leidingwerk verstevigen en een solide basis leggen voor onze onderwijsactiviteiten en onderzoek.

In mijn loopbaan in industrie en academie ben ik vaak bezig geweest met het organiseren van onderzoeksnetwerken en -infrastructuren - zowel op lokaal, regionaal als (inter)nationaal niveau. Mooie lopende voorbeelden zijn de Radboudumc Technology Centers, One Planet Research Center, Nederlands X-omics Initiatief en EATRIS. In al deze samenwerkingsverbanden brengen we translationeel onderzoek naar technologieën en data samen. Ik ben erg tegen versnippering en geloof in hubs waarin rond een thema onderzoekers van verschillende afdelingen samenwerken. In huis hebben we nu negentien technology centers opgezet als hubs en dat werkt heel goed. Die netwerkgedachte zetten we ook in voor een optimaal effect van de sectorplangelden, op zo’n manier dat er ruimte komt voor de onderzoekers en dat hun werk succesvol bijdraagt aan het leven van patiënten en mensen in de samenleving. Want dat vind ik het mooie van werken in een umc: je ziet de mensen voor wie je het doet iedere dag door de gangen lopen. Daarom heb ik tien jaar geleden besloten mijn onderzoekscarrière voort te zetten in een umc en niet langer in het bedrijfsleven.

Alain sectorplan

Waardevolle data benutten
Datagedreven innovatie, een van de sectorplanthema’s, is een onderwerp waarop we als Radboudumc zeer ambitieus zijn. Onze onderzoekers genereren samen met patiënten waardevolle data en benutten die voor een beter inzicht in oorzaak en behandeling van ziekten zoals erfelijk metabole aandoeningen. Om dit goed te doen is een sterke data/AI-kennisinfrastructuur nodig, en met het sectorplan versterken we dat ‘leidingwerk’ met twaalf nieuwe datastewards, ICT-architecten, onderwijscoördinatoren en talent trackers. Dit zijn mensen in een Talent Track, het scientific career path vanaf postdoc tot universitair hoofddocent.

De drie sectorplanthema’s grijpen op elkaar in en we stemmen dit in het Radboudumc onderling goed af. Zo heb ik voor het thema preventie, samen met de preventie-hoogleraar, bedacht dat we vier nieuwe posities in gaan zetten op population health data. Population health data is gericht op gezondheidsdata van bevolkingsgroepen, daarmee kunnen we nog beter de gezondheid van een individueel persoon bepalen.

We investeren zelf ook extra in datagedreven innovatie, samen met de Radboud Universiteit. In het Radboud Healthy Data-programma gaan we met een aanvullende 21 miljoen euro onze data/ AI-kennisinfrastructuur verder verstevigen en uitbouwen. Daarmee kunnen we nog zo’n 50 extra infrastructuur- en onderzoekexperts aantrekken.

Dwingender verdeling
Een punt is wel dat data- en AI-onderzoekers op veel plekken erg gewild zijn. Als umc’s vissen we allemaal in dezelfde vijver van talent, samen met nog veel meer bedrijven en andere kennisinstellingen. Wat mij betreft zouden we daar nog een stap kunnen zetten: in een dwingender verdeling van welk umc zich waarmee bezighoudt in datagedreven innovatie. Eén centrum zet dan op een onderwerp in, en de andere centra doen aan ‘hergebruik’ van de ontwikkelde kennis en kunde. In de laboratoriumdiagnostiek, waar mijn basis ligt, is dat heel vanzelfsprekend. Als we dat als umc’s op de complexe thema’s van de sectorplannen doen, dan organiseren we het talent en ‘leidingwerk’ in Nederland veel beter en dat betaalt zich straks dubbel uit’.