Ben je klinisch onderzoeker in een umc en betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen (WMO)? Dan moet je de verplichte Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch Onderzoekers (BROK®) volgen, die op initiatief van de NFU is ontwikkeld.

Tijdens de cursus, deels e-learning, leer je over de wet- en regelgeving, verantwoordelijkheden en afspraken die komen kijken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. De BROK® bereidt je daarmee voor op je rol. Goed opgeleide onderzoekers kunnen betere kwaliteit leveren en dragen bij aan een aantrekkelijk klimaat voor klinisch onderzoek in Nederland. De BROK® staat ook open voor medewerkers van andere instellingen dan umc’s, zoals topklinische ziekenhuizen. Alleen klinisch onderzoekers die BROK®-gecertificeerd zijn, mogen WMO-plichtig onderzoek uitvoeren.

Onderzoeker kijkt door een microscoop

Cursus en certificaat

De BROK® bestaat uit een e-learningdeel (eBROK®) in het Nederlands of Engels en een centrumspecifieke bijeenkomst. Je kunt in je eigen tempo de leerstof verwerken. De BROK® biedt maatwerk, afgestemd op het type onderzoek dat wordt uitgevoerd en passend bij de behoeften van de individuele onderzoeker. De cursus wordt afgerond met een digitaal examen. Je bent BROK® -gecertificeerd als je de e-learning hebt gevolgd, de centrum-specifieke bijeenkomst hebt bijgewoond en het examen succesvol hebt afgelegd. Nog enkele feiten over de cursus en het certificaat op een rij:

  1. De toets- en eindtermen zijn landelijk vastgesteld;
  2. De BROK® bevat basis- en verdiepingsmodules;
  3. Geslaagden ontvangen een certificaat dat drie jaar geldig is en worden opgenomen in het BROK®-register;
  4. De datum waarop de registratie zijn geldigheid verliest, staat op het BROK®-certificaat en is ook te vinden in het BROK®-register;
  5. Afspraken over het examen en (her)certificering zijn vastgelegd in het Opleidings- en examenreglement (OER) (English version: Training and Examination Regulations);
  6. Voor studenten en promovendi geldt de BROK® (mits het examen met goed gevolg is afgelegd) voor 1,5 EC (ECTS)-punten;
  7. ​Bij behaald examen is de BROK® vanaf 25 augustus 2020 ABFE/ABAN-geaccrediteerd (16 punten).

Hercertificeren?

Het BROK®-certificaat wordt verlengd door de herregistratiecursus te volgen. Het is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker zelf om de BROK®-registratie vóór de verloopdatum te verlengen. Er wordt dus geen herinnering gestuurd. Voor medische specialisten die de herregistratie af ronden, is de BROK® sinds 14 september 2021 ABFE/ABAN-geaccrediteerd voor 5 punten.

Vragen?

Inhoudelijke vragen over de cursus, (her)certificering of (her)registratie? Of direct inschrijven voor de cursus, herkansing of hercertificering?

Vind je het antwoord op jouw vraag niet terug tussen de Frequently Asked Questions? Neem dan contact op met de servicedesk via servicedesk@elevatehealth.eu of telefonisch via +31 85 488 53 81.

BROK®-gecertificeerd? Dan word je geregistreerd in het BROK®-register.