De NFU laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door het College Medische Vervolgopleidingen (CMV).

In het CMV nemen opleiders geneeskunde uit alle umc’s zitting. Zij adviseren de NFU-bestuurscommissie Opleidingen & Patiëntenzorg over overkoepelend beleid ten aanzien van de medische vervolgopleidingen. Ook is het CMV de plek om informatie en ervaringen uit te wisselen over de opleidingen. Aanvullend is er ook een aois klankbordgroep. Die bestaat uit artsen die een vervolgopleiding tot medisch specialist volgen. Ook zij adviseren de NFU.