De NFU laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door het College Medische Vervolgopleidingen (CMV).

In het CMV komt vanuit alle umc’s de kennis bijeen over de (tweedelijns) medische vervolgopleidingen. De leden van het college zijn medisch specialisten die een centrale rol spelen op de werkvloer en/of deel uitmaken van de diverse bestuursorganen binnen de medische vervolgopleidingen van de umc’s. Arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist (aios) nemen ook deel aan het CMV en zij vormen samen een aios-klankbordgroep.

Het CMV vergadert zes keer per jaar over ontwikkelingen binnen de medische vervolgopleidingen en ontwikkelingen binnen het zorglandschap die effect hebben op de medische vervolgopleidingen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van aios, regionaal opleiden, toezicht en kwaliteit van opleiden, opleidingscapaciteit en het opleidingscontinuüm van student geneeskunde tot medisch specialist (in opleiding). Hiermee wordt de NFU vanuit de praktijk gevoed en de samenwerking tussen de umc’s versterkt.