Beloningen kunnen in verschillende vormen voorkomen: salaris, toelagen voor onregelmatige diensten, persoonlijke toelagen et cetera. Hieronder vind je verschillende tools om een verandering in je beloning te kunnen uitrekenen.

Verandering in je beloning

Wil jij je netto salaris berekenen? Of is er iets veranderd in je bruto beloning, en wil je weten wat de gevolgen op jouw netto salaris zijn? Je bruto/netto salaris of het effect op je loon kun je heel makkelijk berekenen door hier de Proforma Advanced tool in te vullen.

Ook kun je door bij sector niet UMC’s ABP maar Ziekenhuizen in te vullen vergelijken wat je bij hetzelfde brutoloon netto zou overhouden als je bij een algemeen ziekenhuis zou werken en hoe hoog je bijdrage in de pensioenpremie dan zou zijn. (Het betreft hier een globale berekening waarbij niet met alle omstandigheden en inhoudingen rekening is gehouden).

WerkUrenBerekenaar

Meer uren werken: wat levert dat nou uiteindelijk netto op? Deze online tool laat je makkelijk globaal uitrekenen wat een verandering in je contract "onder de streep" oplevert. Dit betreft het totale inkomen, inclusief bijvoorbeeld heffingskortingen en toeslagen. De door NIBUD ontworpen tool gaat ervan uit dat je 50% pensioenpremie betaalt volgens de pensioenregeling bij PFZW. Voor umc-medewerkers geldt een lagere bijdrage in de pensioenpremie van 30% en hogere premiepercentages bij ABP. De berekening zal daarom iets afwijken. Het geeft wel goed inzicht in het verschil dat netto (rekening houdend met fiscale toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag etc.) resulteert door meer (of minder) uren te gaan werken. Bij de vraag: "Wat is het percentage dat jezelf betaalt aan pensioenpremie" vul je daarom in: 30%.

Werkurenberekenaar