Op wetenschappelijk gebied behoren de Nederlandse umc's tot de wereldtop. En zijn ze de drijvende kracht achter innovatie in de zorg. Dat doen de umc’s individueel maar ook met elkaar. Ook werken ze nauw samen met andere wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties in zowel binnen- als buitenland.

Naast hun zorg- en een onderwijsfuncties, hebben de umc’s een maatschappelijke onderzoekstaak. De umc’s bieden een unieke combinatie van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Daarom zijn ze bij uitstek geschikt voor de gehele onderzoeksketen: van fundamentele verkenning (bijvoorbeeld de eigenschappen van een nieuw virus) tot patiëntgebonden onderzoek en toepassingen in de kliniek en maatschappij. En met succes: in Nederland zijn de umc's verantwoordelijk voor 40% van de totale wetenschappelijke output. Zij leveren zo een grote bijdrage aan Nederland als kennisland.

  • Onderzoek en innovatie in de regio: hoe versterken de umc’s onderzoeken in de regio?
  • Europa: de umc’s werken uitgebreid mee aan Europese onderzoeks- en innovatieprojecten.
  • COVID-onderzoek: de umc’s hebben de handen ineengeslagen in de strijd tegen het COVID-19-virus. Gevolg: honderden wetenschappelijke bevindingen.
  • Erkennen en waarderen: hoe kunnen we wetenschappelijk medewerkers breder gaan erkennen en waarderen?
  • Topsectorenbeleid: langer in goede gezondheid leven, onafhankelijk van je sociaal-economische status. Dat is waar de topsector Life Sciences & Health naar streeft, door interdisciplinaire publiek-private samenwerkingsverbanden te initiëren en stimuleren.
  • Nationale Wetenschapsagenda: 12.000 vragen van het grote publiek zetten aan tot een maatschappijbrede onderzoeksagenda waaraan de umc’s intensief meewerken.
  • Sectorplan: Versnellen op gezondheid: sectorplannen dragen bij aan de versterking van de basis van onderzoek en onderwijs.
  • Toekomstverkenning onderwijs en wetenschap 2040: trends en ontwikkelingen die impact zullen hebben op onderwijs en wetenschap.

Gerelateerde actualiteiten