De zorg verandert snel en continu. Behandelingen worden complexer, de zorgzwaarte neemt toe en de technologische vooruitgang staat nooit stil. Hierbij vervullen verpleegkundigen een sleutelrol. Echter, verandert het vak van verpleegkundige wel voldoende mee?

De krapte op de arbeidsmarkt en zeker in de zorg neemt toe. Des te belangrijker worden de volgende twee vragen: hoe kunnen wij het beroep van verpleegkundige nog aantrekkelijker maken en hoe behouden wij verpleegkundigen voor onze umc's? De umc's hebben deze vragen gezamenlijk, in NFU-verband, opgepakt. Met als resultaat: we werken met elkaar aan horizontale loopbaanpaden en creëren voorwaarden voor aantrekkelijke, professionele verpleegkundige basisfuncties voor alle umc's. In deze functies zie je de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek in de umc's terug:

  • regieverpleegkundige
  • verpleegkundig opleider
  • verpleegkundig wetenschapper

De laatste twee zijn nieuw en het zijn combifuncties: patiëntenzorg wordt gecombineerd met onderzoek of onderwijs.

Hiervoor bundelen de umc's hun krachten in het programma Verpleegkundigen Innoveren & Professionaliseren (VIP). Elk umc heeft daarnaast een eigen programma voor verpleegkundigen waar gedifferentieerd werken onderdeel van is. Het moment waarop wordt gestart met gedifferentieerd werken, verschilt per umc. Elk umc past het programma aan naar eigen situatie. Dat gebeurt in de proeftuinen. De VIP-contactpersonen per umc én de verpleegkundigen geven samen invulling aan het programma. Het streven is om eind 2022 een toekomstbestendige gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in de umc’s te hebben.

De VIP-contactpersonen (projectleiders) in de umc’s zijn:

  • Jolanda ter Sluysen (Radboudumc)
  • Susanne Maassen (Erasmus MC)
  • Joke Duismann (Amsterdam UMC)
  • Maaike Deenen (UMC Utrecht)
  • Lina van der Ploeg (UMCG)
  • Renaldo Secchi (MUMC+)
  • Wouter Dannenberg (LUMC)

De verpleegkundigen bepalen hoe zij de eigen talenten optimaal willen benutten. In welke richting zij verder willen ontwikkelen. Of het nu gaat om het verzorgen van patiënten, het begeleiden en coachen van collega's of studenten, (wetenschappelijk) onderzoek doen naar kwaliteit van zorg of het opstellen van een visie op onderwijs en opleiden van de afdeling. Dat kan voor iedereen anders zijn. VIP biedt instrumenten en ondersteuning zoals: