Onderstaande figuur geeft de positie weer van de zeven Nederlandse umc's in het biomedische wetenschapsveld t.o.v. de top 20 Europese universiteiten actief in dit veld. De positie is bepaald op basis van het aantal publicaties (output) en impact (% publicaties behorende tot de top 10% hoogst geciteerde publicaties).

Duidelijk zichtbaar is dat de impact van al onze umc's behoort tot de hoogste in Europa. Qua output valt de positie van Amsterdam UMC op, na de fusie van het AMC en VUMC behoort Amsterdam UMC nu tot een van de grootste biomedische instituten van Europa (gebaseerd op het absolute aantal wetenschappelijke publicaties).