Interview met Mirte Kuipers | universitair docent afdeling public & occupational health – Amsterdam UMC | Thema: preventie

Focus op vragen die écht belangrijk zijn voor rookpreventie
‘Wat helpt om mensen met een lagere sociaaleconomische positie te laten stoppen met roken en jongeren niet te laten beginnen met roken? En welke beleidsoplossingen ondersteunen dat? Mijn onderzoek moet bijdragen aan het rookpreventiedoel dat de Nederlandse overheid zich heeft gesteld, in Europees verband. Dat doel is dat in 2040 minder dan 5 % van de volwassenen rookt en jongeren helemaal niet meer. Nu is het percentage rokende volwassenen nog tegen de 20 % procent. Er moet dus nog veel gebeuren.

Meer onderzoekscapaciteit door nieuwe generatie onderzoekers
Dankzij het sectorplan Versnellen op gezondheid heb ik nu een aanstelling voor onbepaalde tijd als universitair docent. Voorheen besteedde ik veel tijd aan het steeds maar weer indienen van subsidieaanvragen voor onderzoeksplannen die vaak niet doorgingen. Het lastige van die aanvragen is dat er veel concurrentie is. Ook moet de onderzoeksvraag vaak voldoen aan allerlei eisen van de subsidiegever die niet persé bijdragen aan het onderzoeksdoel. Voorbeelden daarvan zijn dat een subsidiegever kan stellen dat je bepaalde methodiek in het onderzoek móet inzetten of dat bepaalde partners sowieso mee moeten doen aan het onderzoek. Nu is er minder van dat soort ‘afleiding’ en meer focus.

Het is niet zo dat ik nu helemaal geen subsidieaanvragen meer hoef te doen, maar wel aanmerkelijk minder omdat de basis van mijn onderzoek veilig is gesteld. Ik kan nu ook selectiever zijn in de aanvragen die ik schrijf en daarin kan ik meer budget inzetten voor promovendi en postdocs, in plaats van budget besteden aan mijn eigen aanstelling. Zo hebben we én meer onderzoekscapaciteit én leid ik een nieuwe generatie onderzoekers op. We kunnen op die manier meer tijd en geld gericht besteden aan het beantwoorden van de vragen die echt belangrijk zijn voor rookpreventie en waar behoefte aan is in de praktijk.

Foto mirte website

Stoppen-met-rokencoach
Zo werken we momenteel aan een onderzoek in Haarlemse huisartsenpraktijken, in samenwerking met GGD Kennemerland en een stoppen-met-roken-aanbieder. Dat onderzoek is niet het meest innovatief – wat vaak een eis is voor subsidie – maar wel heel belangrijk. Het is een implementatieonderzoek naar de inzet van een stoppen-met-rokencoach in de huisartsenpraktijk. Eerder onderzoek heeft laten zien dat die interventie effectief is, alleen lukt het niet om het te implementeren. Dit onderzoek is heel context-specifiek en praktijkgericht. We hebben goede kwantitatieve en kwalitatieve data nodig om systematisch tot oplossingen te komen om de stoppen-met-rokencoach in te bedden in huisartsenpraktijken. Dat er nu ruimte is om dit soort onderzoek zo optimaal mogelijk op te zetten en uit te voeren, dat motiveert enorm.’