De umc’s verbruiken veel materialen, hulp- en beschermingsmiddelen en veel grondstoffen. Maar die zijn schaars en kunnen op den duur uitgeput raken. Daarom is meer hergebruik en waar mogelijk minder gebruik van grondstoffen en materialen in de zorg nodig.

NFU-rapport Medische Disposables

In de zorg wordt veel gebruik gemaakt van medische disposables; wegwerpproducten die vaak maar één keer gebruikt worden en daardoor vaak een grote milieu-impact hebben. De NFU-werkgroep “Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken” heeft een shortlist opgesteld van 22 medische disposables waarvoor op de korte termijn de meeste milieuwinst te behalen valt. Oplossingen zijn bijvoorbeeld het minder gebruiken van deze wegwerpproducten of deze producten vervangen voor herbruikbare of beter recyclebare producten. Met de shortlist kunnen zorgverleners en zorginstellingen aan de slag om hun grondstofverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen.