De umc’s gaan hun CO2-uitstoot verminderen. Dit doen zij door het verduurzamen van o.a. hun gebouwen, energie en vervoer. Zo kunnen zij bijdragen aan het verminderen van broeikasgassen, in lijn met het Klimaat- en Energieakkoord.