De umc’s zetten ze zich in om de gezondheid van burgers en patiënten te bevorderen, zowel in hun thuissituatie als in en rondom de eigen umc’s. Ook spannen zij zich ervoor in dat hun medewerkers langer gezond blijven. Dit doen ze door het voorkomen van ziekte, creëren van een gezonde omgeving en het bevorderen van gezondheid en een gezonde levensstijl. Dit zorgt voor meer gezonde levensjaren en minder zorggebruik.

In het Eindrapport | NVZ - Inventarisatie leefstijlinitiatieven is te lezen welke initiatieven op dit moment binnen de ziekenhuizen bestaan.