Jaap en Anne hebben drie jonge kinderen. Anne werkt niet en zorgt voor de kinderen. Jaap is medisch specialist bij een umc. Als Jaap overlijdt, heeft Anne recht op een uitkering van de SVB en nabestaandenpensioen van het ABP. Dit inkomen is echter te laag om te kunnen blijven wonen in de huidige woning, zij zal daarom gedeeltelijk moeten gaan werken. De kinderen moeten hierdoor ook naar de kinderopvang die ook weer geld kost. De aanvulling op het totale inkomen wordt (gedeeltelijk) verzorgd door de overlijdensrisicoverzekering die Jaap heeft afgesloten.