Medicijnen helpen veel mensen om een betere kwaliteit van leven te krijgen. Ook voorkomen en genezen medicijnen ziekten. Helaas komen er ook resten van medicijnen in het grond- en oppervlaktewater terecht. Dat komt onder andere door urine en ontlasting waar resten van medicijnen in zitten. En doordat medicijnen die niet gebruikt zijn door de gootsteen worden weggegooid. Ook levert de productie van medicijnen schade op aan het milieu en de leefomgeving. De umc’s zetten zich in om dit te verminderen.