CumuluZ is een modern, open platform voor de Nederlandse zorg. Het belangrijkste doel van dit zorgplatform is het creëren van een levensloopdossier. Hiermee hebben zorgverleners en patiënten toegang tot alle gezondheidsdata die beschikbaar zijn voor het samen beslissen over de beste zorg. CumuluZ maakt deze gegevens beschikbaar via een landelijk netwerk van dataknooppunten, waardoor het eenvoudiger wordt om data beschikbaar te stellen voor wetensschappelijk onderzoek.

De universitaire medische centra in Nederland hebben de ambitie om gezamenlijk met alle zorgpartijen de gezondheidszorg te verbeteren door de introductie van het CumuluZ zorgplatform. Het is een initiatief van de zorg voor de zorg dat gegevens van alle bronregistratiesystemen bij elkaar brengt in een landelijk dekkend netwerk van regionale dataknooppunten. Zorgverleners hebben via een viewer inzage in alle gezondheidsdata van een patiënt vanuit hun eigen zorgsysteem. Patiënten krijgen via hun Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) één toegangspoort voor alle gegevens van hun volledige levensloop en kunnen hier zelf data aan toevoegen, bijvoorbeeld via vragenlijsten of zelfmetingen. Daarnaast wordt het voor patiënten mogelijk centraal toestemming te geven voor het gebruik van hun data, waardoor ook secundair gebruik voor wetenschappelijk onderzoek eenvoudiger wordt.

Naast het ontsluiten van alle gezondheidsdata uit de zorg willen de makers op termijn ook data van andere kennisinstituten ontsluiten, zoals het RIVM en IKNL. Het realiseren van CumuluZ biedt alle zorgpartijen een mogelijkheid om samen te werken aan een goede invulling van de IT-doelstellingen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

CumuluZ is een essentiële maar aanvullende bouwsteen in het toekomstige Nederlandse informatiestelsel voor de zorg dat onderdelen hergebruikt van de huidige landelijk zorgprogramma’s, zoals VIPP, Twiin, MedMij en Health RI.

Meer informatie:
www.cumuluz.org