De CumuluZ Coalitie is een samenwerkingsverband van zorgkoepels om te bouwen aan een publieke data-infrastructuur die databeschikbaarheid mogelijk maakt. Databeschikbaarheid is onmisbaar voor goede, persoonlijke en toekomstbestendige zorg. De CumuluZ Coalitie bouwt daarom aan een veilige, landelijke publieke data-infrastructuur, ván de zorg en vóór de zorg. Zo bieden we een neutrale basis voor innovatieve oplossingen die een antwoord bieden op belangrijke opgaven. Denk aan het verminderen van werkdruk van zorgprofessionals, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, hybride zorg en preventie.

CumuluZ is begonnen als initiatief vanuit de umc’s. We zagen een groot aantal initiatieven om de uitwisseling van gegevens in de zorg te verbeteren, maar nog geen beweging richting een gezamenlijke data-infrastructuur. We hebben het concept achter de CumuluZ data-infrastructuur ontwikkeld en meteen toegepast in een aantal use-cases. We hadden vanaf het begin een open, neutrale infrastructuur voor ogen die werd ontwikkeld en onderhouden door zorgpartijen zelf.

Inmiddels is dit concept uitgegroeid tot de CumuluZ Coalitie. Kijk voor een actueel overzicht van de deelnemers aan de coalitie op cumuluz.org. CumuluZ is ook omarmd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het concept past in hun Nationale Visie en Strategie gezondheidsinformatiestelsel. Het is bovendien een belangrijk onderdeel van het Uitvoeringsakkoord Gegevensuitwisseling dat in het kader van het Integraal Zorgakkoord is gesloten.

Wil je meer weten over de technische werking of de governance van CumuluZ? Of heb je specifieke vragen over zaken als privacy, security of het gebruik van bepaalde standaarden? Op cumuluz.org publiceert de CumuluZ Coalitie de meest actuele informatie en vind je een uitgebreide Q&A.