De ontwikkeling van umc’s naar waardegedreven zorg heeft veel raakvlakken met het landelijke programma Uitkomstgerichte zorg. Hierin wordt door alle Hoofdlijnenakkoord-partners gewerkt aan samen beslissen met de patiënt en interprofessioneel leren van elkaar op basis van uitkomsten, met oog voor de bekostiging en toegang tot data. Uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt.

Wat houdt het programma in?

Het stimuleren van uitkomstgerichte zorg vindt plaats via vier lijnen, een veranderaanpak en een Kennisagenda:

Uitkomstgerichte zorg plaatje

De NFU levert door de inzet van experts uit de umc’s een belangrijke bijdrage in alle lijnen van Uitkomstgerichte zorg. Daarnaast is de NFU trekker van de Kennisagenda en samen met FMS en V&VN van de ontwikkeling van scholing en opleiding rond Samen beslissen. Het programma duurt tot eind 2023.

Waarom twee programma’s?

De NFU zette al volop in op Waardegedreven zorg, toen VWS in 2018 een landelijk programma Uitkomstgerichte zorg initieerde. Een belangrijk verschil is dat Uitkomstgerichte zorg ondertussen van alle Hoofdlijnenakkoord-partners is en dat bijna elke partij trekker is van één van de (sub)lijnen. Om ervoor te zorgen dat beide ontwikkelingen op elkaar aansluiten en elkaar versterken, neemt de NFU ervaringen en inzichten uit Waardegedreven zorg mee naar Uitkomstgerichte zorg. Bovendien stemt de NFU zijn activiteiten nauw af op Uitkomstgerichte zorg, zodat er niet op twee plaatsen aan hetzelfde wordt gewerkt.

Kennisplatform, tools en rapporten

Om online van elkaar te leren en samen te werken is het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg voor (zorg)professionals opgericht. Het platform biedt onder andere praktijkvoorbeelden, een community, rapporten en handvatten om zelf aan de slag te gaan. Voorbeelden van tools en rapporten: