De rode draad binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) is Passende zorg. Deze beweging baseert zich op vier principes, namelijk zorg is waardegedreven, effectief en doelmatig, komt samen met en rond de patiënt tot stand, is juiste zorg op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van over ziekte. De umc’s vertaalden deze principes naar drie pijlers van Passende zorg.

Mensgericht en waardegedreven

Mensgericht betekent dat we binnen de umc’s oog en oor hebben voor de mens achter de patiënt én de medewerker. Onze zorg komt tot stand in samenspraak met de patiënt en zijn of haar omgeving. Hierbij wordt gekeken naar wat de patiënt nodig heeft en wat de patiënt belangrijk vindt. De zorgverleners zijn met hun kennis en professionaliteit de belangrijkste schakel in de zorg voor de patiënt. Mensgericht betekent daarom ook aandacht voor de zorgverleners waarbij vitaliteit, ontwikkeling en continu kunnen leren van zorgmedewerkers de volle aandacht heeft.

Toekomstbestendig

Binnen de umc’s komen onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg samen. Er wordt zo constant gewerkt aan de zorg van de toekomst; de zorg voor morgen. Hierbij richten we ons steeds meer op een gezonde leefstijl, kwaliteit van leven, behoud van gezondheid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. De umc’s leveren zo niet alleen een bijdrage aan een gezonder individu, maar ook aan een gezondere maatschappij.

Om de zorg om de patiënt heen te organiseren en de juiste zorg op de juiste plek te verlenen, richten de umc’s zich op (meer) interprofesssioneel samenwerken in landelijke en regionale netwerken en over de verschillende domeinen en zorglijnen heen. Als kennisinstituten vernieuwen de umc’s, delen ze kennis en combineren ze zorg, onderzoek en onderwijs. Om toekomstbestendige zorg te realiseren werken umc’s ook aan effectieve en doelmatige zorg. Onder andere digitalisering en digitale zorg dragen hieraan bij.Daarnaast blijven de umc’s zich inzetten voor hoogcomplexe zorg en (levensloop)zorg bij zeldzame aandoeningen.

Groen

Goede zorg is niet alleen het behandelen van ziekten maar ook het voorkomen van ziekten. Wie niet ziek wordt, heeft ook geen zorg nodig. Voor een goede gezondheid is naast een gezonde leefstijl ook een goede leefomgeving nodig. Een gezonde planeet heeft een directe relatie met de gezondheid van ons allemaal. Daarom zetten de umc’s ook in op een gezond klimaat en milieu, onder andere door CO2-reductie en het voorkomen van verspilling. Ook heeft de NFU namens de umc’s de Green Deal 3.0 voor duurzame zorg ondertekend, waarmee de umc’s zich committeren aan nog meer inzet op het verduurzamen van de zorg.

Poster passende zorg