De functie van IC-verpleegkundigen in de umc’s is al enige tijd onderwerp van discussie. De Covid-19 crisis voegt een nieuwe dimensie toe aan deze discussie. De NFU heeft, namens de umc’s, in juni opdracht gegeven om de functiewaardering (functiezwaarte en gedifferentieerde inzet) van IC-verpleegkundigen en de ontwikkelingen in de functie intern te onderzoeken. Een werkgroep met IC-verpleegkundigen uit elk umc en een werkgroep met functiewaardeerders hebben onder leiding van een onafhankelijke projectleider het onderzoek uitgevoerd.

Op vrijdag 13 november 2020 is de eindrapportage in ontvangst genomen door directeur P&O van UMCG en Brenda Hoff, plaatsvervangend directeur HR van Amsterdam UMC, namens alle directeuren P&O van de umc’s. Zij zijn onder de indruk van de voortvarendheid waarmee de werkgroepen aan de slag zijn gegaan: “Er ligt een uitgebreid rapport dat weergeeft welke enorme inzet de twee werkgroepen in korte tijd hebben geleverd. Samen met een grote groep IC-verpleegkundigen die gedetailleerde vragenlijsten heeft ingevuld en klankbordsessies heeft bijgewoond in alle umc’s. Ondanks de hectiek van de tweede Covid-19 golf. Het is de betrokken verpleegkundigen gelukt om een lastig onderwerp gedegen bij de kop te pakken. Het rapport is een hele belangrijke stap om duidelijk te krijgen welke problemen er spelen en hoe we die op kunnen lossen. Dat geeft ook aan hoe belangrijk dit onderwerp is.
Met dezelfde voortvarendheid en dezelfde betrokkenheid als de verpleegkundigen gaan we de volgende fase in. Vanuit de NFU en in samenspraak met de umc’s zullen we de uitkomsten van het onderzoek zorgvuldig bekijken en de impact bepalen. Samen met de IC-verpleegkundigen en het management van de IC bepalen we de vervolgstappen. Uiterlijk eind november wordt hier meer over bekend."