Meer werkplezier, betere samenwerking en meer teamgevoel voor verpleegkundigen. Met als eindresultaat: tevredener patiënten. Daarnaar streeft VIP.

De NFU heeft het VIP Programma samen met de umc’s ontwikkeld. De zorg verandert snel en continu. Behandelingen worden ingewikkelder, en de technologische mogelijkheden zijn toegenomen. De zorg verplaatst zich sneller richting thuis. Hierbij vervullen verpleegkundigen een sleutelrol: hun vak verandert continu mee. Tegelijkertijd is er ook een enorm tekort aan zorgprofessionals. Hoe zorgen wij ervoor dat het verpleegkundige beroep aantrekkelijk blijft?

De NFU zet zich daarom samen met de umc’s in voor professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep. Door gebruik te maken van ieders talenten en kwaliteiten. Met extra loopbaanmogelijkheden, teamontwikkeling en meer werkplezier voor alle verpleegkundigen. Met heldere taken voor elke verpleegkundige functie.

De umc’s startten daarom in 2016 met de ontwikkeling van VIP, met projectleiders in alle umc’s. Dat heeft geresulteerd in het uiteindelijke VIP Programma, dat tot en met 2022 loopt. Het programma wil ervoor zorgen dat de zorg blijft voldoen aan de alsmaar veranderende vraag, met verpleegkundigen die plezier hebben in hun werk, zich thuis voelen in hun team en in hun umc. Onder meer in proeftuinen in de umc’s werd ervaring opgedaan met gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Het programma is inmiddels ook verrijkt met de ervaringen die in de umc’s zijn opgedaan tijdens de eerste COVID-19-golf.

Vanzelfsprekend zijn de umc’s verantwoordelijk voor kwaliteit van zorg, organisatie-inrichting en voldoende gekwalificeerd personeel voor de zorg van morgen. VIP ondersteunt, stimuleert, faciliteert, coördineert en inspireert de umc’s hierbij. VIP levert overkoepelend een bijdrage aan bestaande programma’s, zoals RN2Blend & FD Tool, CZO Flex Level en het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO).

Het streven is om eind 2022 een toekomstbestendige gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in de umc’s te hebben.