Op 1 oktober 2021 presenteerde Amsterdam UMC een kennisagenda ouderen, opgesteld samen met de Amsterdamse Coalitie ouderen. Doel ervan is om de zorg voor ouderen in de stad te verbeteren. De kennisagenda koppelt wetenschappelijke kennis aan de zorgvraagstukken voor ouderen in de stad.

Het is een groot thema in elk wetenschappelijk instituut: hoe zorg je ervoor dat de samenleving profiteert van de verkregen kennis? En andersom, hoe weten wetenschappers voor welke vraagstukken in de maatschappij wetenschappelijk onderzoek nodig is? Het zijn deze vragen die aan de basis van de kennisagenda ouderen lagen. In de agenda staan acht grote thema’s die de komende jaren worden opgepakt door de Amsterdamse Coalitie Ouderen* en Amsterdam UMC. Aan bod komen onder meer de acute zorg voor ouderen, zorg in de laatste levensfase en zorg voor mensen met dementie. Het document is opgesteld in samenwerking met o.a. ouderen, zorgverleners, beleidsmakers en wetenschappers.

Vitaal en Gezond

Ouderenzorg is al jaren een belangrijk onderzoeksthema in Amsterdam UMC. Hoogleraar Acute Ouderenzorg Bianca Buurman: ‘We doen onderzoek naar het voorkomen van crisissituaties en naar zorg aan huis voor kwetsbare ouderen, maar we vinden dat onze inzichten nog niet genoeg bij de ouderen zelf terecht komen. Dat is zonde.’

In het kader van het programma Amsterdam Vitaal en Gezond stelden wetenschappers van Amsterdam UMC de kennisagenda op. Vraagstukken die aan bod komen zijn: ‘hoe kan je thuis blijven wonen als je steeds meer zorg nodig hebt’ en ‘acute zorg dichtbij huis’. In dat laatste thema werd al succesvol de Wijkkliniek opgezet, samen met zorgorganisatie Cordaan, om ouderen die spoedzorg nodig hebben te helpen zonder dat zij (te) lang op de SEH van een ziekenhuis hoeven verblijven (www.wijkkliniek.nl). Ook het thema wonen wordt uitgelicht; ouderen wonen steeds langer thuis, maar hoe zorgen we ervoor dat dat veilig, duurzaam en ook plezierig kan?

Startpunt

De kennisagenda is expliciet bedoeld om gezamenlijk de ouderenzorg van Amsterdam naar een hoger plan te tillen. Geen papieren exercitie dus, maar concrete acties. ‘We gaan dit document niet in de la leggen. Het is een verdere onderbouwing om met elkaar de zorg voor ouderen in de stad te verbeteren. We organiseren rondetafelgesprekken, komen tot concrete plannen en doen nieuw onderzoek als we de oplossing voor een vraagstuk niet voorhanden hebben,’ aldus Buurman.

De kennisagenda vind je hier.

* De Amsterdamse coalitie Ouderen is onderdeel van het stadsbrede programma Amsterdam Vitaal en Gezond, waarin Gemeente Amsterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, zorg- en welzijnsaanbieders verenigd in SIGRA, woningbouwverenigingen en Cliëntbelang Amsterdam samenwerken om te kunnen anticiperen op de zorgvraag van morgen. Amsterdam UMC heeft zich aangeboden als kennispartner.