1. Bevorderen van Gezondheid

De umc’s zetten ze zich in om de gezondheid van burgers en patiënten te bevorderen, zowel in hun thuissituatie als in en rondom de eigen umc’s. Ook spannen zij zich ervoor in dat hun medewerkers langer gezond blijven. Dit doen ze door het voorkomen van ziekte, creëren van een gezonde omgeving en het bevorderen van gezondheid en een gezonde levensstijl. Dit zorgt voor meer gezonde levensjaren en minder zorggebruik.

2. Kennis en bewustwording

De umc’s zogen ervoor dat alle medewerkers goed geïnformeerd zijn over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering, milieuvervuiling en gezondheid.

3. Verminderen van CO2-uitstoot

De umc’s gaan hun CO2-uitstoot verminderen. Dit doen zij door het verduurzamen van o.a. hun gebouwen, energie en vervoer. Zo kunnen zij bijdragen aan het verminderen van broeikasgassen, in lijn met het Klimaat- en Energieakkoord.

4. Circulair en spaarzaam werken

De umc’s verbruiken veel materialen, hulp- en beschermingsmiddelen en veel grondstoffen. Maar die zijn schaars en kunnen op den duur uitgeput raken. Daarom is meer hergebruik en waar mogelijk minder gebruik van grondstoffen en materialen in de zorg nodig.

5. Verminderen milieubelasting door medicatie

Medicijnen helpen veel mensen om een betere kwaliteit van leven te krijgen. Ook voorkomen en genezen medicijnen ziekten. Helaas komen er ook resten van medicijnen in het grond- en oppervlaktewater terecht. Dat komt onder andere door urine en ontlasting waar resten van medicijnen in zitten. En doordat medicijnen die niet gebruikt zijn door de gootsteen worden weggegooid. Ook levert de productie van medicijnen schade op aan het milieu en de leefomgeving. De umc’s zetten zich in om dit te verminderen.

Onderstaand voorbeelden uit umc's: