Het interactieve figuur op deze pagina laat het onderzoekslandschap van de Nederlandse umc's zien, op basis van de veelvoorkomende termen in de wetenschappelijke publicaties uit 2018. De omvang van de bollen geeft aan over hoe vaak een woord voorkomt, de clusters en kleuren zeggen iets over de specifieke onderzoeksaandachtsgebieden waarin de umc's actief zijn. Middels het menu aan de linkerkant is het mogelijk om een filter toe te passen dat per umc laat zien waar zij relatief gezien actiever zijn dan de andere umc's. De rijkheid in onderwerpen laat de diversiteit van de umc's zien, en de overlays laten tegelijkertijd zien hoe complementair ze aan elkaar zijn.

Klik op en selecteer betreffende clusters om de diverse mogelijkheden te bekijken.

De interactieve kaart geeft een heel breed beeld van de diverse onderzoeksaandachtsgebieden van de umc's. In de statische afbeelding hieronder is een ruwe indeling van de thema's die de clusters van termen samen vormen toegevoegd.

CTWS rapport figuur 2