Nieuwe medische ontwikkelingen en continu verbeterende behandelmethoden vragen om goed toegeruste zorgprofessionals. Om hen extra ondersteuning te bieden, heeft het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg aanvullende opleidingen ontwikkeld.

De umc’s streven er gezamenlijk naar om de kwaliteit van zorg proactief te verbeteren. Dat vraagt natuurlijk om zorgprofessionals die zijn opgeleid zelf het initiatief te nemen om verbeteringen te realiseren. Op die manier ontstaat een systeem en cultuur van verbetering die stevig verankerd is in zorginstellingen. Vandaar dat we deze twee aanvullende opleidingen aanbieden voor mensen die al in de patiëntenzorg werkzaam zijn: