Binnen het medisch domein is het afgelopen jaar gewerkt aan het Sectorbeeld Medische en Gezondheidswetenschappen: 'Versnellen op gezondheid'. Momenteel wordt dit uitgewerkt tot een Sectorplan.

Het Sectorbeeld Medische en Gezondheidswetenschappen: Versnellen op Gezondheid benoemt de behoefte aan menskracht en opleidingen en daarvoor benodigde investeringen toegespitst op de thema’s:

  • Preventie: een multidisciplinaire aanpak is nodig, in en met de regio. Een academische innovatiemotor is actief in de regio. Preventie vraagt om andere onderzoeksmethodologieën, en we moeten een slag maken met data in de regio.

  • Datagedreven innovatie: het belang van data is enorm en zal alleen maar toenemen. Denk aan patiëntencohorten en populatiestudies, aan AI en eHealth. Er is expertise nodig voor bijvoorbeeld extra data-expertcapaciteit en ook om onderzoekers hierin te scholen.

  • Van fundamenteel onderzoek tot kliniek en praktijk: dit gaat om klinisch onderzoek, en de vertaling daarvan naar de praktijk. Het hele proces van idee naar de praktijk is omvangrijker en ingewikkelder geworden. Onderzoekers, onderwijs en specifieke (diverse) specialisten zijn hiervoor nodig.

Het sectorbeeld en -plan bouwen voort op de NFU-onderzoeksagenda naar Sustainable Health uit 2016 en de Nationale Wetenschapsagenda. Ook sluit het aan bij de huidige ontwikkelingen in de Kenniscoalitie, de Topsectoren en de Groeifondsvoorstellen.

We hebben een handige, beknopte factsheet van het sectorbeeld gemaakt.

Sectorplannen dragen bij aan de versterking van de basis van onderzoek en onderwijs. Het ministerie van OCW heeft daarom investeringen in sectorplannen opgenomen in de begrotingsvoorstellen 2023. De precieze bedragen voor de sectorplannen worden medio juni, in de Voorjaarsnota, bekendgemaakt.

Landelijke afstemming

Niet alleen door de medische maar ook door andere sectoren is en wordt er gewerkt aan sector- of domeinbeelden en sectorplannen. Op basis hiervan worden binnen sectoren en domeinen prioriteiten landelijk afgestemd. Ook wordt zo gezocht naar complementariteit in een breed-gedragen proces. Maatschappelijke vraagstukken kunnen we immers het best in samenwerking aanpakken. De volgende vier sectorplannen zijn ontwikkeld of in ontwikkeling:

  1. Sectorplan bètawetenschappen: Voor een sterker fundament.

  2. Sectorplan Social Sciences and Humanities: Samen vooruit. Investeren in de wetenschappelijke basis, versterken van maatschappelijke veerkracht.

  3. Sectorplan Medische en Gezondheidswetenschappen: Versnellen op gezondheid.

  4. Sectorplan Ontwerpende Ingenieurs Wetenschappen: Vraag en capaciteit in balans.