Het onderzoek van de umc’s van Nederland kan zich meten met de absolute wereldtop. Dat wijst de CWTS Research Impact Analyse 2024 uit. De kracht van de umc’s is dat dit onderzoek ook een sterke maatschappelijke impact heeft, bijvoorbeeld via klinische richtlijnen en beleidsdocumenten. Daarnaast laat de impact-analyse zien dat ongeveer 90% van alle publicaties tot stand komt in samenwerking met nationale en internationale partners.

Wetenschappelijke èn maatschappelijke impact

De wetenschappelijke impact van de Nederlandse umc’s is al jaren van een bijzonder hoog niveau. Het onderzoek van de umc’s wordt gemiddeld genomen ruim vijftig tot bijna honderd procent vaker geciteerd dan het wereldwijde gemiddelde. Hiermee kunnen de Nederlandse umc’s zich meten met Europese en Amerikaanse topinstituten zoals de universiteiten van Oxford, Cambridge, Stanford en Harvard.

Het medisch wetenschappelijk onderzoek van de umc's is sterk verbonden met maatschappelijke impact; of het nu om fundamenteel begrip van ziekte en gezondheid gaat, of om klinisch onderzoek om nieuwe diagnostiek of behandelmethodes te ontwikkelen. Een bibliometrische analyse van de publicaties van de umc’s laat zien dat deze publicaties terug te vinden zijn in klinische richtlijnen, beleidsdocumenten, patentaanvragen en in de media. Patiënten hebben dus direct profijt van dit onderzoek door nieuwe of verbeterde diagnostiek en behandelmethoden. Daarnaast biedt dit onderzoek handvatten om overheidsbeleid bij te sturen en leveren de resultaten ervan een bijdrage aan onze economisch groei.

In de covid-periode hebben de umc’s laten zien dat ze snel kunnen inspelen op urgente maatschappelijke vraagstukken. Zo laat de analyse zien dat er tussen 2020 en 2022 meer dan 4000 onderzoeken over COVID-19 zijn gepubliceerd, variërend van fundamenteel onderzoek, epidemiologisch onderzoek, onderzoek over de publieke gezondheid en klinisch onderzoek.

NFU-voorzitter Bertine Lahuis: “Een recent rapport van Elsevier gaf aan dat de wetenschap in Nederland tot de wereldtop behoort. Daarbij werd de opvallend hoge impact van de medische wetenschap al apart vermeld. Deze CWTS-analyse bevestigd deze impact; zowel de wetenschappelijke als maatschappelijke.”

Toegankelijk

Voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandelingen zijn klinische studies onmisbaar. Deze impact-analyse laat zien dat deze studies inderdaad terug te vinden zijn in de klinische richtlijnen. Maar deze CWTS-analyse maakt ook inzichtelijk dat deze belangrijke studies steeds vaker worden uitgevoerd binnen de umc’s. Een trend die al 25 jaar geleden is ingezet.

Als kennisinstelling vinden de umc’s kennisdeling een belangrijk onderwerp. Dit doen de umc’s onder andere door steeds meer open access-artikelen te publiceren. Zo is het aandeel open access-publicaties gestegen van 70% in 2018 naar 87% in 2021. Hierdoor zijn veruit de meeste onderzoeksresultaten van de umc’s voor iedereen ter wereld toegankelijk, wat innovatie in de zorg wereldwijd bevordert.

Regionaal en internationaal

In de zorg worden we geconfronteerd met grote maatschappelijke vraagstukken. Uitdagingen die vragen om samenwerking. We zien dan ook niet voor niets in deze impact-analyse dat er in ongeveer 90% van alle umc-publicaties wordt samengewerkt. In een derde van de publicaties met nationale en regionale partners en in tweederde van de gevallen met internationale partners. Bij meer dan driekwart van deze publicaties staat een onderzoeker van de umc’s als hoofdonderzoeker vermeld, wat de bepalende rol van de Nederlandse umc’s in deze publicaties aangeeft.

Arno Hoes, decaan en vice-voorzitter UMC Utrecht en voorzitter van de NFU-bestuurscommissie Onderwijs en Onderzoek: “Dit rapport laat wederom zien dat het loont om te investeren in het medisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Met onze nationale en internationale samenwerkingsverbanden en de integratie van zorg, onderzoek en onderwijs leveren de umc’s van Nederland een grote bijdrage aan de maatschappelijke vraagstukken in de zorg.”