Op 25 oktober 2021 heeft VWS bekend gemaakt dat de zorgbonus 2021 €384,71 netto zal zijn.

Voor wie is de zorgbonus bedoeld?
VWS heeft een handreiking ‘Aanvraag zorgbonus 2021 door zorgaanbieders’ opgesteld waarin wordt aangegeven voor wie de zorgbonus is bedoeld. Door de NFU is deze handreiking uitgewerkt in een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over de zorgbonus.

Wanneer wordt de zorgbonus uitbetaald?
De voorbereidingen voor de uitkering van de zorgbonus 2021 zijn in volle gang. In oktober of november 2021 wordt op individueel niveau bekend wie de bonus ontvangt (in een enkele umc is dit al gebeurd). Uiterlijk in november 2021 wordt het geld door de overheid aan de zorginstellingen beschikbaar gesteld. Daarna keren de umc’s de bonus aan de betreffende medewerkers uit.

De zorgbonus 2021 is een bonus van het ministerie van VWS en wordt uitgekeerd volgens de richtlijnen van VWS. De umc’s hebben hierbij een uitvoerende rol.

Meer informatie