Op 14 juni 2021 heeft het ministerie van VWS de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 voor het jaar 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Net als vorig jaar zullen de umc’s ook dit jaar VWS weer helpen bij de uitvoering van deze bonusregeling.

Voor medewerkers die in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie hebben verricht vanwege COVID-19 stelt het ministerie van VWS een bonus beschikbaar van maximaal € 500 netto. VWS heeft aangegeven dat afhankelijk van het aantal aanvragen dat wordt ingediend het bedrag lager kan worden. De verwachting van VWS is dat het uiteindelijke bonusbedrag tussen de € 200 en € 240 netto zal liggen. Pas na sluiting van het aanvraagtijdvak (27 juli 2021) en de beoordeling van het aantal ingediende aanvragen wordt de hoogte van de bonus duidelijk.

Hoe nu verder?
Het ministerie van VWS stelt als voorwaarde dat een medewerker tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 vanwege COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Ook geldt een inkomensgrens van maximaal twee keer modaal. VWS heeft deze grens voor de Cao umc vertaald naar schaal 12 en lager. Op basis hiervan is het aan de umc’s om aan te geven wie voor de zorgbonus in aanmerking zou moeten komen. In NFU-verband wordt de reikwijdte van de bonusregeling 2021 komende week nader afgestemd.

De zorgbonus kan tot 27 juli 2021 door de umc’s en andere zorginstellingen worden aangevraagd bij het ministerie van VWS. Uiterlijk in november 2021 wordt het geld aan de instellingen beschikbaar gesteld om aan de betreffende medewerkers uit te keren. Leidinggevenden en medewerkers worden tijdig geïnformeerd zodra er meer bekend is over de concrete uitvoering. Tot die tijd wordt er geen actie verwacht. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.

Meer informatie