Het kabinet investeert de komende jaren volop in wetenschap, onderzoek en innovatie. De umc’s van Nederland zijn heel blij dat de aankondigde investeringen uit het coalitieakkoord en de uitgewerkte plannen van minister Dijkgraaf terug te zien zijn in de OCW-begroting. Met deze krachtige impuls gaan de umc’s vanuit hun maatschappelijke rol hard aan de slag om oplossingen te vinden voor uitdagingen op het gebied van gezondheid en toepassing van kennis en onderzoek in de praktijk.

De NFU heeft zich, als koepel van de umc’s, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen ingezet om het belang van extra investeringen in wetenschap, onderzoek en innovatie zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen.

Samen met de Kenniscoalitie is gepleit om 3% van het bruto binnenlands product uit te geven aan kennisontwikkeling en innovatie. De huidige crises in Nederland en de wereld onderschrijven nogmaals het belang om te werken aan een onafhankelijke, innovatieve en veerkrachtige kennissector. We zijn blij dat het kabinet dit onderschrijft. Maar ondanks alle investeringen zijn we er nog niet: de komende jaren blijft inzet nodig om de publieke investeringen in onderzoek en innovatie te laten groeien tot 3% van het bruto binnenlands product, zoals afgesproken in de Lissabondoelstelling.

Toekomstverkenning

Een grote opgave voor de komende tijd is een herziening van het stelsel voor onderwijs en wetenschap. Met minister Dijkgraaf gaat de NFU in gesprek over deze toekomstverkenning en de unieke positie van de umc's in het kennisveld.

De umc’s van Nederland willen met partners in het kennisstelsel nóg meer bijdragen aan een betere gezondheid voor iedereen en aan een van de beste onderzoekstelsels ter wereld.