De universitair medische centra van Nederland werken aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Voor het leven van morgen. Dit doen we vanuit een unieke verbinding van het onderzoek met het onderwijs en de zorg, en dankzij een hoge mate van samenwerking met veel partijen. Regionaal, nationaal en internationaal. De analyses in het rapport ‘Impact 2015-2018’ laten zien dat de umc’s zich op het gebied van wetenschappelijke impact kunnen meten met de internationale topinstellingen, maar tonen bovenal aan dat ons onderzoek via verschillende wegen impact heeft op de maatschappij als geheel.

De umc’s vinden het belangrijk dat de kennis die het onderzoek van de umc’s oplevert, bijdraagt aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en aan een gezondere en welvarende maatschappij. Dit rapport beschrijft deze bijdrage. De analyse is uitgevoerd in opdracht van de NFU door het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies (CWTS) aan de hand van de wetenschappelijke publicaties van de umc’s uit de periode 2015-2018.

Een cultuur van samenwerken
De umc’s zijn actief in een groot aantal samenwerkingsverbanden. Ze zijn de ‘academische motor’ in de eigen regio, hebben met elkaar een cultuur van onderlinge samenwerking en werken samen met vele instellingen in Europa en in de rest van de wereld. Elk umc speelt een toonaangevende rol in het onderzoek en kan zich meten met topinstellingen wereldwijd. De visualisaties in dit rapport schetsen een beeld van deze netwerken. Samen bestrijken onze umc’s een breed scala aan onderwerpen binnen het (bio)medisch en gezondheidswetenschappelijk domein en de publieke gezondheid. Binnen dat brede veld heeft elk umc eigen focus en expertise. Dat maakt ze complementair in hun diversiteit.

Kennis delen
Als umc’s delen we onze kennis efficiënt en laagdrempelig. Dit heeft zijn meerwaarde bewezen tijdens de COVID-19 crisis. Open Science is daarbij een belangrijk doel dat we krachtig nastreven en monitoren. Vrije toegang tot onderzoeksresultaten en optimaal hergebruik van onderzoeksdata spelen hierbij een centrale rol. Van de wetenschappelijke publicaties van de umc’s uit 2018 is maar liefst 70% online toegankelijk. De NFU participeert in landelijke samenwerking - onder andere met de VSNU - waardoor steeds meer publicaties eerder en beter toegankelijk worden.

Kennis toepassen
Het onderzoek van de umc’s zet technologische innovaties in gang en test ze in de praktijk. Ons onderzoek draagt bijvoorbeeld bij aan de algemene kennis over gezond leven en levert input voor de besluitvorming van de overheid. Belangrijk vinden we ook dat deze kennis terecht komt in klinische richtlijnen en behandelprotocollen en/of innovaties binnen dan wel buiten het ziekenhuis. Last but not least, het is belangrijk dat de maatschappij onze kennis tot zich kan nemen. We hebben daarom in deze analyse ook gekeken naar doorvertaling van onze wetenschappelijke kennis in specifieke richtlijnen, beleidsdocumenten en nieuwsmedia.