De formatie is deze week een nieuwe fase in gegaan. Vier partijen gaan onder leiding van informateur Plasterk in gesprek over de Grondwet en de rechtsstaat. Daarna komen grote inhoudelijke thema’s op tafel. Het nieuwe kabinet staat voor de uitdaging om de zorg in Nederland toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig te houden. Daarbij is het van belang om te blijven investeren in kennis, innovatie en preventie. Dat benadrukt de NFU namens de umc’s van Nederland in een brief aan informateur Plasterk.

De zorg is voor veel Nederlanders van groot belang, zo blijkt uit de motivatie van kiezer bij de afgelopen verkiezingen. En terecht. De toenemende druk op de zorg vraagt om radicaal anders denken én doen. De zeven umc’s van Nederland willen en kunnen hier vanuit hun maatschappelijke opdracht een stevige bijdrage aan leveren. In de brief benoemen we een aantal randvoorwaarden voor een gezond en vitaal Nederland.

Voortbouwen op het Integraal Zorgakkoord (IZA)

Het is van belang dat alle domeinen samenwerken aan een koersverandering om toekomstbestendige zorg mogelijk te maken. Met het IZA hebben we deze samenwerking een versnelling gegeven. Het is essentieel dat deze beweging wordt doorgezet.

Investeren in onderzoek en innovatie

Werken aan een gezond Nederland vraagt om onderzoek en innovatie. Binnen de umc’s komen onderwijs, onderzoek en academische zorg samen. Die combinatie zorgt voor een optimale kennisvergaring, kennisuitwisseling en kennistoepassing. Onderzoek laat zien dat investering in kennis de moeite waard is: het levert grote kostenbesparing op, maakt Nederland gezonder en de zorg duurzamer. Daarom is het van belang dat het nieuwe kabinet blijft investeren in onderzoek en innovatie en koers houdt om de norm van 3% van het BBP aan kennisinvesteringen vast te houden.

Investeren in preventie

Om de zorg toekomstbestendig te maken is het van belang om meer te doen om ziektes te voorkomen. Dat betekent investeren in onderzoek naar en implementatie van leefstijlinterventies. Preventie krijgt landelijk nog niet de aandacht die het verdient. We vragen het nieuwe kabinet om politieke keuzes langs de meetlat van gezondheid te leggen en gezondheidsdoelen in de wet vast te leggen. Daarnaast roepen we op tot bundeling van kennis en initiatieven op het gebied van preventie en blijvend investeren in publieke gezondheid en een (data-)infrastructuur op het gebied van preventie.