Tot en met 2018 bouwde elke umc-medewerker elk jaar een persoonlijk budget op. Dit budget was bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid. Per 1 januari 2019 is regeling komen te vervallen.

In de Cao umc staat vermeld dat de medewerker het opgebouwde budget mag besteden tot 1 januari 2021. Vanwege COVID-19 zijn er minder mogelijkheden geweest voor opleiding en het aanwenden van het persoonlijk budget. Daarom is in overleg tussen vakbonden en de NFU besloten de besteding van het persoonlijk budget met een jaar te verlengen, namelijk tot 1 januari 2022.

Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op niet-opgenomen persoonlijk budget. Restanten worden niet uitgekeerd. Zorg er daarom voor dat je uiterlijk in december van dit jaar jouw persoonlijk budget hebt besteed.

Meer informatie